אאא

המונים השתתפו במעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש שומרי אמונים בעיר בית שמש, בהשתתפות החסידים ובראשות האדמו"ר. 

המעמד החל בכתיבת האותיות האחרונות בספר התורה החדש, ולאחר מכן רקדו המשתתפים לכבודה של תורה בבית המדרש יחד עם הרבי.

לאחר מכן הסבו המשתתפים לסעודת מצווה, שם נשא האדמו"ר דברות קודש לכבוד המעמד.