אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק קי"ט - אות כ' 

 ההסבר הקצר לפרק קי"ט - אות כ'

 

  • ההסבר המורחב לפרק קי"ט - אות כ': 

 

פרק קי"ט - אות ל' 

 ההסבר הקצר לפרק קי"ט - אות ל'

 

  • ההסבר המורחב לפרק קי"ט - אות ל':  

 

לכל הפינות והפרקים הקודמים - לחצו כאן