אאא

חשיפה: מדינת ישראל, באמצעות רשות התאגידים, מבקשת היום (רביעי) מבית משפט המחוזי בירושלים, לפרק את עמותת 'ועדת הרבנים לענייני תקשורת'. כך נודע לכיכר השבת'. הסיבה לבקשה: פעולות העמותה, כך נטען, מתנהלות בניגוד לחוק ולמטרותיה המוצהרות.

במשרד המשפטים מציינים בבקשה, כי בין המשרד לוועדת הרבנים התקיימה תכתובת, שבסיומה הוגש לעמותה דו"ח ובמרכזו העברת פעילות וחלוקת רווחים.

לדברי משרד המשפטים: "במהלך שנות פעילותה קיבלה העמותה כספים בהיקף משמעותי מחברות סלולר, עמן התקשרו בהסכמים, לצורך מימון פעילות מוקד טלפוני ללקוחות המעוניינים בטלפונים כשרים. בבדיקה נמצא כי בשנת 2007 העמותה העבירה פעילות זו לחברות פרטיות שונות, כאשר העמותה איננה מקבלת תמורה בגין העברת הפעילות, ותוך שהיא מאפשרת לגורמים פרטיים לעשות שימוש בשמה של העמותה במטרה לגרוף רווחים".

"בתוך כך, עלה חשש כי הפעילות הועברה לגורמים פרטיים הקשורים לבעלי תפקיד בעמותה, דבר שעשוי לעלות לכדי חלוקת רווחים".

במסגרת התכתובת עם משרד המשפטים טענה ועדת הרבנים. כי "פנתה לחברות הסלולר על מנת ליצור מסלול מותאם 'כשר' עבור הציבור החרדי. מאחר ונדרש גם מוקד טלפוני, לשירות הציבור החרדי, הוקם המוקד והופעל תחילה על ידי העמותה, תוך שחברות הסלולר ממכונות את הפעלתו".

"בשלב מאוחר יותר, החליטה העמותה כי פעילות המוקד לא תבוצע ישירות באמצעות העמותה אלא ע"י חברות חיצוניות. התשלומים שנעשו מחברות הסלולר הופסקו בעקבות העברת המוקד להפעלה ע"י חברות חיצוניות וכי אין בכך העברת פעילות העמותה".

עוד מציינים במשרד המשפטים: "לאחר שתשובת העמותה נבחנה ונמצא כי אין די באמור בה כדי להניח את הדעת כי העמותה מתנהלת כדין, ולאור העובדה שהעמותה לא הגישה את הדיווחים השנתיים שהיא חייבת להגישם לפי סעיף 38 לחוק העמותה".

 הרב החבר בוועדה מודה בהקלטה: "לא אחראי לנעשה בה" (באדיבות המצלם)

וכך נטען בנושא הכספי, בבקשת הפירוק: "בשנת 2017 הועברה פעילותה הכספית והפיננסית של העמותה לגופים עסקיים הפועלים בשטח התקשורת והעמותה עוסקת רק בפיקוח הרוחני על קווי התקשורתי. בהתאם, הכנסות העמותה מפעילות בשנת 2006, אשר עמדו על סך של כ- 619,836 ש"ח בשנה, צנחו בשנת 2007 ל- 20,000 ש"ח בלבד. יוער כי בעוד שהכנסות העמותה מפעילות ירדו כאמור בשנת 2007 בכ-97%, הוצאות העמותה על פעילות, ירדו באותה תקופה בכ- 40% בלבד".

ועדת הרבנים טענה בתשובתה למשרד המשפטים כי "כי בשנת 2007, החליטה העמותה להפסיק את הפעלת המוקד.
העמותה טענה כי לא העבירה פעילותה לחברות פרטיות, אלא הפסיקה את פעילותה הכספית, ומאז היא עוסקת אך ורק בפן התורני-הלכתי של פעילותה. לטענת העמותה, החל משנת 2007, המוקד מופעל על ידי חברות מסחריות, אשר התחלפו מעת לעת".

עם זאת, במשרד המשפטים לא קיבלו את ההסבר: "הרשם סבור כי לא ניתן לקבל את עמדת העמותה. ראשית, כפי שניתן לראות מההסכמים עליהם חתמה העמותה עם חברות הסלולר, לאורך השנים - לרבות לאחר שנת 2007 בה הפסיקה, לטענתה, להפעיל את המוקד - המוקד המשיך להוות חלק משמעותי בפעילותה של העמותה והעמותה התחייבה מול חברות הסלולר להפעלתו ומנגד, אלו התחייבו לשאת בעלויות ההפעלה".

"שנית", טוענים במשרד המשפטים, בפנייתם לבית המשפט, "העברת הפעילות נעשתה לחברות מסחריות, מבלי שהעמותה מקבלת תמורה כלשהי תמורת ההעברה. העמותה לא סיפקה תשובות ברורות האם הסכומים שמופיעים בהסכמים עם חברות הסלולר הועברו לעמותה (ומשם לחברות שהפעילו את המוקד) או ששולמו ישירות לחברות שהפעילו את המוקד.

"העברת הפעילות, שהייתה בעת העברתה פעילות רווחית, לגורמים עסקיים פרטיים וזאת מבלי לקבל תמורה כלשהי בגין העברת נכסי העמותה, מהווה הפרה בוטה של הוראות הדין ומעלה חשש כי נכסי העמותה משמשים גורמים פרטיים לצורך הפקת רווחים ולא למטרות העמותה".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בשלב זה עוברים במשרד המשפטים להתייחס לעובדה שמוסדות העמותה אינם מתפקדים. בין היתר נכתב: "תשובות העמותה עולה חשש כי מוסדות העמותה אינם מתפקדים כנדרש וכי החלטות בעניינים מהותיים לפעילות העמותה, מתקבלות מבלי שנדונו כנדרש במוסדותיה וללא הליך סדור של שקילת חלופות".

"העמותה נמנעה מלהציג אסמכתאות כלשהן לדיונים שהתקיימו בעמותה – ככול שאכן התקיימו בעניינים בעלי השלכה מהותית על פעילותה של העמותה. כמו כן, בשורה של עניינים, תשובות העמותה מתחמקות מלתת מענה מלא לשאלות או שלא המציאה מסמכים מהותיים, אשר היו אמורים להיות בידה".

בקשת הפירוק (סריקה)
בקשת הפירוק (סריקה)
הגדלה

במשרד המשפטים טוענים עוד נגד הוועדה, כי "גם לעניין קבלת ההחלטות על חסימת מספרי טלפון שונים מהמשתמשים המחזיקים בפלאפונים כשרים, הסתפקה העמותה באמירה לפיה מדובר בחסימות הנעשות לפי הנחיית רבני ומנהיגי הציבור. העמותה לא הציגה אסמכתאות כלשהן לדיון במוסדות העמותה בדבר קיומן של חסימות כאמור או מדיניות שנקבעה על ידי ועד העמותה לעניין זה".

זאת ועוד: "בנסיבות אלו, עולה חשש כי החלטות מרכזיות ובעלות השלכה מהותית על פעילות העמותה, נעשו מבלי שהעניין נבחן כראוי על ידי מוסדות העמותה ומבלי שאלו נתנו את דעתם להשלכות שיש לצעד זה על פעילותה ולחלופות אפשריות. הדברים חמורים בעיקר מאחר ומדובר, כאמור, בהחלטות אשר אפשרו לגורמים פרטיים להפיק רווחים מנכסיה של העמותה. מצב דברים זה מצביע - למצער - על רשלנות משמעותית מצד חברי ועד
העמותה בניהול ענייניה של העמותה".