אאא

מספר שבועות לאחר החתמת כלל חברי קהילת סאטמר בבני ברק על נאמנות לאדמו"ר, שוב מחלוקת סוערת בקהילה המפולגת. הפעם, סביב הבעלות על המקווה.

לפי ההסכם עליו חתמו הצדדים באמצעות המגשרים זלמן לייב וולדמן ומנחם גשייד, ושתוכנו אף הוגש לבית המשפט, ניהול המקווה והכנסותיו יהיו תחת אחריותם של ועד הנהלת בית המדרש, ולא תחת הנהלת המוסדות.

בימים האחרונים, ניסו בהנהלת בית המדרש להתחיל ולתפעל את המקווה, אך גורמים בהנהלת המוסדות הביעו התנגדות למהלך, ואף הזמינו את המשטרה לאחר שהוחלפו המנעולים במקום.

בעקבות סירוב ההנהלה, הוציא בסוף השבוע המגשר זלמן וולדמן מכתב חריף בנושא, בו כתב: "לאחר שנחתם הסכם באמצעות המגשרים, הסכם עליו חתמו גם חברי הוועד העליון, לפיו ניהול המקווה נדרש לעבור אל סמכות ועד בית המדרש, ולאחר ששמעתי שמחוצף זר אחד שלא ממחנינו מסתובב כאילו בשם הנהלת המוסדות, ללבן מדון ולחרחר ריב ומנסה לסכל החלטה זו באופנים פסולים שונים".

על כן מוסיף וולדמו וכותב "הרב חיים מאיר גולדברגר שהוכיח את עצמו לטובה בתפעול בית המדרש, נתמנה על ידי להיות אחראי גם על תפעולה התקין, היעיל והשוטף של המקווה, וידו כידי לשפר ולהועיל ככל הנצרך לשיפוץ וניקיון המקווה".

 המהומות בבית המדרש - לפני הליך הגישור (באדיבות המצלם)

עוד קורא וולדמן לאחראי שלא למסור לשום גורם כספים או דיווחים שונים וחשבונות מהנעשה במקווה, אלא רק לשלוחיו הישירים.

בתגובה למכתב החריף של וולדמן, הוציא המגשר מטעם הנהלת המוסדות מנחם גשייד מכתב תשובה שבו הוא מורה לצדדים לבטל לאלתר את מכתבו של וולדמן וכך הוא כותב: "לאחר קריאת המכתב שהתקבל מאת הנגיד ר' זלמן לייב וולדמן הנותן הוראות לגבי המקווה, ובעוד מתהדר בחותמו כמנהל וכשליחו הנאמן של האדמו"ר, ומאחר שביום שישי האחרון זכינו לשיחה משותפת עם הרבי, שיחה שבה נמסרו הוראות ברורות, על ראשון ראשון, ועל אחרון אחרון, נתבקשתי אישית להודיע ע"י האדמו"ר כי המכתב הנ"ל בטל ומבוטל, ואין להישמע או להידרש לכל הנכתב בו, מאחר שיצא ללא תיאום, וללא שהדברים נעשו במשותף ע"י ועד הקהילה".

עוד קורא גשייד במכתבו כי ככל שהוחלפו מנעולים, יש להחליפם לאלתר עד אשר ישבו כולם יחד כיצד ועל ידי מי יפעילו את המקווה.