אאא

הרב הראשי לישראל, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, זועק את זעקת ראשי הישיבות וההורים המודאגים בשל המצב הרוחני שהגיע בעקבות מגפת הקורונה.

במכתב מיוחד המפרסם הערב (שני), לראשונה ב'כיכר השבת',  קורא הראש"ל להורים ולבני הישיבות להתחזק בלימוד התורה ולחזור ללימוד בישיבות הקדושות.

בפתח מכתבו כותב הראש"ל: "נמצאים אנו בתקופה קשה בה נגיף הקורונה מתפשט בכל קצוות תבל, ולצערנו הרב רבים מאחינו בית ישראל נפלו חללים, וחלקם בחיים סובלים צער ומכאובים. יהי רצון שהשי"ת יאמר למשחית הרף ויסיר ממנו הנגף. אכי"ר".

"והנה", מוסיף הרב הראשי בכאב: "שמועה שמענו, כי ישנם בחורים מבני ציון היקרים המסולאים בפז, שפיארו את הישיבות הקדושות, וכעת התפתו לתאוות הרחוב הקלוקל, עד שאינם חפצים לשוב לספסל הלימודים, אלא יצאו לחפש מקומות עבודה וכדומה, ושכינה זועקת: 'אותי עזבו מקור מים חיים לחצוב להם בארות בארת נשברים אשר לא יכילו המים'".

הראש"ל פנה להורים ולבני הישיבות: "ולכן הננו קוראים בזאת בקריאה של חיבה, 'חזקו ידיים רפות וברכיים כושלות אמצו' (ישעיה לה, ג), ויש לעודד ולחזק את בחורי ישראל היקרים ואת הוריהם, לשוב להיכלי התורה והיראה, על פי מתכונת הקפסולות שאושרה ע"י גורמי הרפואה".

מכתבו המלא של הראש''ל
מכתבו המלא של הראש"ל
הגדלה

"מה גם", מוסיף הגר"י יוסף: "כי הוכח שהישיבות ששמרו על כל הכללים הדק היטב, לא עלה הנגף בתוכם. ואף אם המצא תמצא הדבקה בישיבה, הרי שרק קבוצה אחת תידרש לבידוד בתוך מתחם הישיבה, ולא יתן המשחית לבוא אל בתיהם לנגוף. וב"ה כל בני הישיבות שנדבקו, חיים וקיימים, ולא נחסר מהם אחד ב"ה".

"ואני פונה בזה אל ההורים הנכבדים שזכו שבניהם ילמדו בישיבות הקדו'" מוסיף הראשון לציון: "שעליהם לזרז את בניהם לחזור במהרה לספסל הלימודים, וכמאמר רבי נהוראי, מניח אני כל אומניות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה, והתורה אגוני מגנא ואצולי מצלא, ואם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי, והכל מאתו יתב', ואנו אין לנו שיור אלא התוה"ק".

את מכתבו מסיים הרב הראשי בברכת: "ויהי רצון מלפני אבינו אל עליון, שזכות לימוד התורה הקדושה מתוך צער והסגר, תהיה להם לעזר ולמגן, וחפץ ה' בידם יצלח לגדול בתורה וביראת ה' טהורה, ויתעבידו לאילני רברבי. והשי"ת יאמר די לצרותנו, וישלח רפואה שלימה לכל חולי ישראל, ונזכה לגאולה שלימה".