אאא

הראשון לציון, הגאון רבי שלמה משה עמאר, פנה לשרים דוד אמסלם ורפי פרץ בבקשה לטפל בטענות נגד תוכנית 'היהודים באים' ב'כאן': "חילול קודשי ישראל במעטה של צחוק".

בפתח מכתבו מבקש הראשון לציון: "אבקשכם בכל לשון של בקשה לטפל בבעיה כאובה, הפוגע בנפשו של כל יהודי בארץ ובגולה אשר רוח בו ומרגיש שהוא חלק בלתי נפרד מעם ישראל ואכן כל ישראל ערבים זה לזה ומרגישים עמוק את הצער של כל פרט וק"ו של פגיעה בכלל ישראל".

הרב פירט: "המדובר בתאגיד השידור הציבורי בשם "היהודים באים" ורבים רבים פנו אלי כשהם מזועזעים מחילול כל קודשי ישראל ורמיסת כבוד עם ישראל לעיני כל חי במעטה של צחוק וליצנות המכסה ומסתיר שנאה אכזרית שגם שונאי ישראל גדולים לא היו מתביישים בזה"

בסיום מכתבו פנה הראשון לציון לשרים לפעול להורדת התוכנית: "אנא כבוד השרים הזדמנות היא בידכם להסיר חילול ה' ולהרחיק צער עמוק מלב כל יהודי אשר נשמה באפו והקב"ה יברככם ויצליח דרככם ובכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו לאורך ימים ישנים וחיים עד העולם".

בתוך כך יצוין כי מחר ייערך עצרת מחאה ברחוב בית הדפוס בירושלים אל מול התאגיד בכדי למחות על התכנים בתוכנית.

בין רבני הערים שקראו להשתתף בעצרת, רבני הערים אלעד, באר שבע, צפת, אור יהודה, מבשרת, בת ים ואור עקיבא.