אאא

הדרמה בחסידות - לשיא: הצוואה הכי מדוברת בעולם החסידות בימים האחרונים, הודלפה (הערב) על ידי גורמים בחסידות סאדיגורה, שאינם מרוצים מהעיכוב במעמד ההכתרה של פע"ח, הרה"צ יצחק יהושע העשיל פרידמן לאדמו"ר מסאדיגורה.

תאריך כתיבת הצוואה הוא "יום ג' לסדר כה תאמר לבני ישראל התש"פ. י"ז טבת", והצוואה מתחילה כך: "לכלל אנשי שלומינו וקהלא קדישא חסידי רוזין-סאדיגורה די בכל אתר ואתר ה' עליהם יחי' הברכה והשלום".

 האחים יוצאים לבית החיים, השבוע (צילום: דוד קשת)

בסעיף השלישי בצוואה נכתב כך: "תחילה וראש הנני להודות לצאצאי, בני וזוגתם ובנותי ואישיהם ולכל יוצ"ח, על שעמדו על משמרתם ברבות העיתים, ונהגו בי ביותרת הכבוד, להיטיב עמנו אני וביתי הרבנית תליט"א, ולגרום לנו נחת דקדושא, והכרת הטוב מיוחדת אביע לבני הרב מרדכי שלום יוסף פרידמאן ולבני הרב אליהו אליקים געציל פרידמאן הי"ו, על גודל פעלם והשתדלותם בעת שעמדו לימיני בצרתה לי, השי"ת יגמלם בכל הטוב ויתברכו ממעון הברכות בכל הברכות שנתברכו אבותי הק', ויתקיים בהם הבטחת התורה "למען יאריכון ימיך" מתוך בריות גופא ונהורא מעליא אכי"ר".

בסעיף החמישי של הצוואה, קובע האדמו"ר זצ"ל: "הנני ממנה בזה את בני הרב יצחק יהושע העשיל פרידמאן שליט"א, שיהא לאחר אריכות ימי ושנותי ממלא מקומי, שישב על כסאי, כממשיך האדמו"רות "אדמו"ר-מסאדיגורה" ויעמוד בראש אנשי שלומינו חסידי רוז'ין-סאדיגורה וינהיג אותם בכל העניינים כפי שהי' אתי-עמי, אליו יבואו במשאלותיהם והוא יעתיר בעדם לטוב להם, ואני בטוח בזכות אבותי ואבות אבותי הק' שתפילותיו תתקבלנה לרצון וברכותיו תפעלנה ישועות, ועצותיו תהיינה בחכמה בבינה ובדעת, כפי שידעתיו שהוא ראוי להיות איש על העדה, לחלות פני כל ולקבל כל אדם בסבר פנים יפות, עפ"י הדרך שהי' מקובל בבית אבותי ואבות אבותי הק' ובטוחני בעז"ה שימצא חן בעיני אלקים ואדם".

הרה''צ רבי יהושע העשיל פרידמן - הבן החמישי (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)
הרה"צ רבי יהושע העשיל פרידמן - הבן החמישי (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

סעיף ו': "אני מבקש בכל לשון לבל יהין מאן דהו לערער על צוואתי זו, ואבקש מכל אנ"ש וכן מבני, חתני וכל הנלווים עליהן ויוצ"ח שיחיו, להיות עם בני הרב יצחק יהושע העשיל פרידמאן שליט"א, לדבוק בו כמו שדבקו באבותי הק' ובי, לסייע בידו ולתמוך בו בכל העניינים למען תימשך השלשלת כפי שהי' מאז, ואכיר טובה לכם על כך כל הימים".

הצוואה של האדמו''ר
הצוואה של האדמו"ר

הסעיף השביעי: "בני ממלא מקומי הרב יצחק יהושע העשיל פרידמאן שליט"א בתוקף ההנהגה, יעמוד גם בראש כל המוסדות שבכל אתר ואתר, שנושאים את השם "סאדיגורה" או "רוזין-סאדיגורה", הן באר"י והן בחו"ל, ובכללם הת"תים, הישיבות קטנות וגדולות, כוללים, בתי מדרשות ובתי תפילה, הכל יהי' תחת פיקוחו, הנהגתו ומשמרתו, כולל כל ענייני המינויים במוסדות ובישיבות וכו', וזכותו לערוך שינויים כפי הבנתו, ואנ"ש יתייעצו עמו בכל ענין וענין ויקבלו את דעתו והכרעתו".

על הצוואה חתומים שני דיינים, הגאון רבי ישראל ברגר, רב גני גאולה בירושלים, מרבני צאנז ומדייני בי"ד הרב קרליץ והגאון רבי משה וינגרטן, מחשובי דייני צאנז בבני ברק.

 מסע הלוויה (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

גורמים בחסידות אומרים הערב ל'כיכר השבת' כי מנוסח הצוואה עולה דרישתו הברורה והחד-משמעית של האדמו"ר כי רק בן אחד יכהן כאדמו"ר, שכן מלבד הקצאת כלל המבנים של החסידות - האדמו"ר זצוק"ל אף קרא לכל בניו לדבוק בממלא מקומו, הרה"צ רבי יצחק יהושע העשיל, כפי שדבקו בו ובאבותיו, האדמו"רים הקודמים לבית סאדיגורה.

כעת, מקווים בחסידות כי כל הטענות השונות והדרישות למוסדות שעלו מצד מקורבים של כמה מהבנים האחרים יתמוססו - והחסידות כולה תתאחד תחת הנהגת האדמו"ר החדש.