אאא

המונים השתתפו במעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש 'וואסלוי' בבני ברק בראשות האדמו"ר והחסידים.

ספר התורה נתרם ע"י האחים הנדיבים, נכדים לבית רוז'ין, וואסלוי - פאשקען רבי משה ורבי שלום אנגלשטיין מאנטוורפן.

לאחר מעמד כתיבת האותיות התקיימה תהלוכה לכבודה של תורה ברחבי העיר עד לבית המדרש שם נערכו ריקודים של שמחה.

לאחר מכן התקיימה סעודה של מצווה עבור בני המשפחה המצומצמת, שם נשאו דברים הרבי והנדיב.