אאא

במהלך הימים האחרונים, החל מסוף השבוע החולף, פתחו רבבות ילדים, בחורים ואברכים את זמן אלול, בשקידה עצומה למרות הגבלות הקורונה.

אחרי תקופה ארוכה של חששות ואי וודאות, וכתוצאה מפעילות עניפה של גורמים רבים, נפתחו ב"ה היכלי התורה במועדם, על אף ההנחיות השונות - ומתוך הקפדה יתירה על ההוראות והזהירות הנדרשת.

'כיכר השבת' חושף לראשונה את הנתונים: כמה פתחו את זמן אלול ה'תש"פ במוסדות החינוך השונים ברחבי הארץ?

 הגר"ג אדלשטיין: "לפתוח את כל הישיבות" (באדיבות המצלם)

לתלמודי התורה והישיבות הקטנות, חזרו בימים האחרונים קרוב למאתיים אלף תלמידים כ"י, שפתחו את שנת הלימודים כסדרה, לפי החלוקה הבאה:

בגני הילדים: כ-50,000 תלמידים.

תלמודי התורה - מוסדות הפטור: כ-50,000 תלמידים.

רשתות החינוך העצמאי, בני יוסף והמוכש"ר: כ-60,000 תלמידים.

הישיבות הקטנות: כ-40,000 תלמידים.

בהיכלי הישיבות הגדולות, לשם חזרו הבחורים ללמוד בהתאם למתווה הקפסולות ובכפוף לעריכת בדיקות קורונה וקבלת תשובה שלילית, פתחו את זמן אלול כ-45,000 תלמידים.

הכוללים נפתחו אף הם בהוראת שעה לפי חלוקה של עשרים אברכים בקפסולה, וחלקם לומדים מרחוק. בסך הכל, יש כעת, למרות הקורונה, כ-90,000 אברכי כוללים.

למספרים אלו, יש להוסיף עוד אלפי תלמידים, בכל הגילאים, ששבו ללימודים במוסדות החינוך השונים שאינם מתוקצבים על ידי רשויות המדינה.