אאא

נאום חריף וחריג במיוחד של האדמו"ר מסאטמר נגד הרב מייזליש, בעקבות האירועים האחרונים בקהילת החסידות בעיר בני ברק.

בפתח דבריו אמר הרבי, "בצער רב אני עומד כאן ומדבר על משהו שנוגע לליבי מאד וזה הקהילה הקדושה של חסידי סאטמר בבני ברק - קהילה שנוסדה ע"י הרבי זצוק"ל שהתבטא בכאב ובצער נגד כל אלו שהתנגדו להקמת הקהילה בזמנו בבני ברק".

"לצערי, התאספו לאחרונה כמה בריונים פוחזים וריקים, שהשיגו לצערי כוח משמעותי על מנת להרוס כל חלקה טובה בקהילה באמצעות שקרים וכזבים".

האדמו"ר האשים במילים חריפות: "לצערי תאוות הכבוד ותאוות השלטון העבירה את דעתו של בן אחותי רבי חיים צבי מייזליש, שמצא באותם בריונים גב נוח כדי להרוס את הקהילה".

הרבי סיפר, "שוחחתי איתו כמה פעמים וביקשתי ממנו להפסיק את המעשים הללו. יש לו הרי את כל הכיבודים בבית המדרש זכרון מאיר בבני ברק, וכולם מכבדים אותו מאד, אבל תאוות השלטון השררה והכבוד לא נותנים לו להתנהג בצורה נאותה".

"שלחתי עסקנים שהגיעו במיוחד לבני ברק כדי לעשות שלום, ולצערי הם לא הצליחו. לאחר מכן מיניתי וועד חדש וחילופי שדיברו עם משפחתו ועם עושי רצונו של ראש הישיבה מייזליש על מנת לתת לו את כל הכיבודים שרק ירצה. הצדדים ניהלו משא ומתן במשך תקופה ארוכה. לצערי הם הגיעו אליי לאחרונה ובישרו לי שהם הגיעו למבוי סתום".

במילים חריפות האשים האדמו"ר: "רבי חיים הערש מייזליש עומד בראש המרידה נגדי, והוא אחראי לירידה במצב הרוחני של כלל חברי הקהילה. הוא אינו יכול להיות ראש ישיבה. כבר לא מתאים לו לדבר עם העסקנים בטלפון, ולכן הוא שולח את העסקנים שידברו עם העבריינים ועם האלימים בקהילה".

"הוא עושה את עצמו מסכן גדול, והוא זה שאחראי לכל הסכסוך. כואב לי מאד כי בכל זאת הוא בן של אחותי. עשיתי למענו טובות גדולים במשך שנים רבות, ועכשיו הוא עומד נגדי בראש המורדים כדי לקחת לידיו את המוסדות ואת הקהילה".

"אני קורא לאנשי שלומי, חברי הקהילה הקדושה. את כל הכוחות שלי השקעתי בקהילה בבני ברק כדי להביא את המצב הרוחני למקום טוב, ועכשיו מגיע מושחת המידות ורוצה לשבור ולעקור את הכול. אני נמצא כאן בארה"ב, והוא נמצא בבני ברק ולכן הוא מנצל את העניין".

הרבי המשיך, "ברצוני לקרוא לכלל אנשי שלומינו: "סורו נא מעל הרשעים הללו". מהיום והלאה הוא כבר לא ראש ישיבה. אני אוסר עליו דריכת רגל בכל בתי המדרשות של סאטמר בארץ ובעולם, כולל ת"ת ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, בית המדרש סאטמר בירושלים, ובבית שמש, ובבני ברק, בשבת וביום חול, ובכל מסיבה כלשהי שתתקיים בבתי המדרש, כל זה בכוח המרא דאתרא, ובכוח האבות הקדושים".

האדמו"ר הוסיף, "אין אני והוא יכולים לדור במקום אחת". ועל כל אחד ואחד לדעת שמי שיש לו קשר כלשהו, רחוק כקרוב עם מייזליש, אין לו קשר איתי! אבקש מכח אנשי שלומינו שלא לתת לו שום חיזוק בין בדיבור ובין בממון".

לסיום אמר, "אני מקווה בעזרת ה' שנעבור את הפרשייה הזאת בשלום. נתחזק כולנו בלימוד התורה ובאחדות. אנו עומדים כעת בחודש אלול, חודש שיש בו את החובה לתקן את מה שצריך לתקן. ימים שבהם אנו עומדים למשפט לפני הקב"ה, יהודים צריכים רפואה וישועה. שהקב"ה יעזור שיהיה כתיבה וחתימה טובה לכל עם ישראל ולאנ"ש בכל אתר ואתר".

ברקע דבריו החריפים של האדמו"ר, התנהלותו של הרב מייזליש שהתחיל בתקופה האחרונה להגיע בשבתות לבית המדרש הגדול של סאטמר בעיר בני ברק, בניגוד להרגלו בשנתיים האחרונות ועל אף הסיכום עליו חתם.

כפי שחשפנו השבוע ב'כיכר השבת', חברי הועד העליון שיגרו מכתב אל הרב מייזליש בו כתבו כי האדמו"ר "מרוב צער ועגמת נפש כבר היה שבע מכל העניינים שם, ומשוכנע באופן ברור אשר כל המתרחש על ידיכם שם הוא מאבק על רבנות הקהלה בכח הזרוע", אך הם הצליחו לבקש עוד הזדמנות אחת - ושלחו את הפרוטוקול עם ג' תנאים שביקשו, אך "לדאבונינו גם זאת לא התקיים".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"מעלת כבודו יודע ברור וכל אחד מבין זאת כי עזיבת ביהמ"ד בזכרון מאיר (בו התפלל הרב מייזליש בכל השנים עד להגעתו בהפתעה לאחרונה לביהמ"ד הגדול בשיכון) ולכבוש את ביהמ"ד הגדול בשיכון, יש לה מטרה אחת - לכבוש את המלכה עמי בבית. וגם יודעים אנו בברירות אשר מוה"ר זלמן לייב וואלדמאן מסר לו עוה"פ השליחות בענין זה מכ"ק רבינו שליט"א ביום ב' בערב בשבוע זו".

לכן, כותבים חברי הוועד העליון, "דרישתינו בתוקף הוא למע"כ שאל יעיז ח"ו לעבור את פי רבינו והוראתו לעזוב את ביהמ"ד זכרון מאיר ולישב את ביהמ"ד הגדול תבשיכון במטרה לכבוש אותה בכח הזרוע, כי פגיעה ומרידה הוא בכבודו של רבינו והנהגתו, והקולר יהא תלוי בצאוורו ואל יהי צועק לשעבר, כי מעוות אשר לא יוכל לתקון הוא, ותוצאותיו מי ישורנה".

למכתב מצורף זכרון הדברים, עליו חתם הרב מייזליש בחודש תשרי, בו הוא מתחייב כי יעמוד על המשמר באופן ניכר לכל, שלא יהיה ביתו בית מועד לכל פורץ גדר נגד ההנהלה וירחיק אותם שלא יהיו יועציו ומנהליו, ולא יסתובבו איתו כלל.

עוד חתם כי ידרוש ברבים שלא ינהגו באלימות ושעל כל בני הקהילה לפעול כדי לרומם את קרן החסידות בעיר בני ברק, במקום בו השקיע האדמו"ר מזה שנים רבות, "אשר היתה מחמד עינו וליבו".