אאא

ראשי ישיבות, רבנים ותלמידים ליוו היום (שלישי) למנוחות את הגאון רבי שמואל הלל דרבקין זצ"ל, משגיח ישיבת "שארית יוסף", בבאר יעקב, שנפטר הבוקר והוא בן 85.

המשגיח זצ"ל, עבר לפני מספר שבועות אירוע מוחי ואושפז בבית החולים במצב קשה. בימים האחרונים מצבו הידרדר והבוקר השיב את נשמתו ליוצרה.

בבחרותו למד בישיבת פוניבז', שם זכה לקרבה מיוחדת אצל המשגיח הגאון הצדיק רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל.

לפני עשרות שנים נקרא על-ידי הגאון רבי ניסים טולידנו זצ"ל, לכהן כמשגיח בישיבת "שארית יוסף" בבאר יעקב, ומאז זכה והעמיד אלפי תלמידים.

בפטירתו הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובנות וחתנים ההולכים בדרכו, וכן את אחיו הגאון רבי צבי דרבקין ראש ישיבת 'גרודנא' באר יעקב וגיסו הגאון רבי ברוך ויסבקר, ראש ישיבת 'בית מתתיהו'.

מסע הלוויה יצא מביתו ברחוב נחמיה בבני ברק לעבר בית החיים פוניבז' שם נטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

הגאון רבי צבי דרבקין
הגאון רבי צבי דרבקין