אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק ק"כ

 ההסבר הקצר לפרק ק"כ

 

  • ההסבר המורחב לפרק ק"כ:

 

פרק קכ"א

 ההסבר הקצר לפרק קכ"א

 

  • ההסבר המורחב לפרק קכ"א: 

 

לכל הפינות והפרקים הקודמים - לחצו כאן