אאא

כמידי שנה הגיע האדמו"ר מסאטמר (מהר"א) להיכל הישיבה הגדולה של החסידות בקרית יואל שבארה"ב, שם מסר שיעור תורה בסוגיית 'חצי שיעור'.

האדמו"ר נוהג להגיע בכל יום בחודש אלול להיכל הישיבה וללמוד עם הבחורים את הסוגיה לקראת דרשת שבת שובה שימסור בהיכל בית המדרש הגדול.

במסגרת זאת, הרבי אף מתפלל עם הבחורים את התפילות בהיכל הישיבה ומשוחח איתם בלימוד.