אאא

בעקבות משבר הקורונה, ייתכן שיהיו שימנעו להגיע לבית הכנסת לשמיעת שופר. כדי להגיע לכולם, שלוחי חב"ד בכל רחבי הארץ פתחו קורס הכשרה לתקיעת שופר עבור קהל באי בתי חב"ד.

הקורס המועבר על ידי בית חב"ד המקומי, ביוזמת ובהכוונת זרוע השליחות הארצית - צעירי אגודת חב"ד, כולל 2-3 מפגשים של לימוד הלכות ותרגול מעשי. בעקבות המצב ובכדי לעודד את היוזמה, בחב"ד מספקים למשתתפים שופרות מסובסדים, חוברת לימוד מהודרת ותעודה למסיימים.

החל מראש חודש אלול, מקפידים בחב"ד לתקוע בשופר וכן לזכות יהודים רבים בשמיעת שופר, וזאת עקב הוראתו של כ"ק האדמו"ר מליובאוויטש לצאת ב"מבצע שופר" ולזכות את עמך בית ישראל, בכדי להתכונן כראוי לימים הנוראים ולהתעורר בתשובה.

שיא המבצע מגיע, כמובן, בראש השנה. השנה, עקב כך שהיום הראשון יוצא בשבת קודש, יהיה ניתן לשמוע את תקיעת השופר רק ביום אחד. עובדה זו, במיוחד בעידן הקורונה, מאתגרת את חב"ד ששמה לעצמה מטרה שלא יישאר יהודי אחד שלא ישמע תקיעת שופר.

כדי לעמוד בביקוש הרב הצפוי, נולדה היוזמה להכשיר אלפי יהודים לתקוע בעצמם בשופר. הם יצטרפו למבצע הגדול, ויזכו בעצמם מעגלים נוספים, בדגש על המבודדים והקשישים, אך גם בפארקים ובחצרות בניינים.

"הכשרת אלפי יהודים נוספים בתקיעת שופר תביא לזיכוי של המונים רבים במצווה חשובה זו בכל מקום שיהיו בחג, אנחנו נהיה שם בעזרת השם עם אלפי מתנדבים חדורי רוח שליחות בפריסה ארצית מלאה", אומר יו"ר צעירי חב"ד הרב יוסף יצחק אהרונוב.