אאא

הגאון רבי שאול אלתר, היה היום (רביעי) סנדק בברית מילה בבית האדמו"ר מאמשינוב. מדובר בברית לבן הרה"ח ר' מאיר אלתר נכד ה'שפת אמת' מגור, חסיד אמשינוב המגיע לסעודה שלישית בקהילת הגר"ש אלתר.

כאשר כובד להגיע לברית, הבהיר ראש הישיבה כי הוא לא לוקח סנדקאות בפני האדמו"ר מאמשינוב, אך אבי הבן הסביר כי הרבי מסרב לקחת את הכיבוד ומורה לכבד למי שיש איתו קשר רוחני של התחזקות בתורה ויר"ש.

בסופו של דבר, הזכיר אבי הבן לגר"ש אלתר כי יש לו חוב מלפני 25 שנים... שמע ראש הישיבה, וקיבל. ואכן, היה היום הסנדק בבית האדמו"ר מאמשינוב.

ומהו אותו חוב? מספרים בקהילה כי לאבי הב, ר' מאיר, יש אח תאום בשם ר' דב. לבר המצווה שלהם, הגיע הגר"ש בשליחות אביו, האדמו"ר הפני מנחם מגור.

להפתעתו, רק כאשר נכנס לאולם הבחין כי יש בידו ספר אחד, ובמקום שני נערי בר מצווה. העניק הגר"ש את הספר לר' דב, בעודו אומר לר' מאיר כי ישלים בעז"ה.

חלפו מאז 25 שנים, וכעת הגיע ר' מאיר לגבות את החוב מהגר"ש אלתר, שלמרות סירובו תחילה, הסכים לקבל את הסנדקאות לבנו, הרך הנימול.

בסיום הברית, איחלו הגר"ש אלתר והאדמו"ר מאמשינוב זה לזה ברכת שנה טובה.