אאא

כמה מבכירי ראשי הישיבות הליטאיות יוצאים הבוקר (שישי), במכתב חריג מטעמם של שר התורה הגר"ח קנייבסקי וראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין.

"על דעת מרנן ורבנן שליט"א אנו מזהירים בזה שהן מצד חובת שמירת הגוף והנפש והן מצד המשך עלייתם הרוחנית חובה על כל אחד להישמר מאד שלא להידבק ולא להדביק בחולי", פותחים ראשי הישיבות את מכתבם כשהם מכוונים לדיווחים על "מסיבות הדבקה" בכמה ישיבות מתוך רצון של הבחורים לסיים עם הלחץ מההידבקות ולהיות בימים הנוראים בישיבה.

ראשי הישיבות מציינים במכתבם גם מקורות הלכתיים לכך, "כמש"כ הרמב"ם פ"ה מחובל ומזיק אסור לאדם לחבול בין בעצמו ובין בחברו, וברבינו יונה שע"ת ש"ג ע' מבואר שהוא ק"ו מהשבת אבידת ממון ואין בזה שום הוראת היתר".

הם מתייחסים גם לנושא הבריאותי וחוסר הוודאות סביב תופעות הלוואי של הנגיף, "שמענו מהמומחים שעוסקים בעניין זה וכן נוכחנו בפועל לצערינו שרבים מהצעירים שחלו גם לאחר החלמתם לא שבו בינתיים לגמרי לאיתנם וזה פוגע בכל תחומי החיים ובראשם בריכוז וההתמדה בתורה"ק והנמצאים בתוך הציבור אחראים יותר להיזהר ולהזהיר בזה".

"והשי"ת ירחם עלינו ועל פליטתנו למנוע משחית ומגיפה מעלינו ויכתבנו לחיים טובים ארוכים ולשלום", מסיימים ראשי הישיבה.

על המכתב חתומים הגאון הרב יצחק שיינר, ראש ישיבת קמניץ, הגאון הרב ברוך מרדכי אזרחי, ראש ישיבת עטרת ישראל,  הגאון רבי משה יהודה שלזינגר ראש ישיבת קול תורה, הגאון הרב משה הלל, ראש ישיבת סלבודקא, הגאון הרב דוד כהן, ראש ישיבת חברון והגאון הרב שרגא שטינמן ראש ישיבת אורחות תורה.