אאא

בזמן שנגיף הקורונה ממשיך להכות ברחבי הארץ, זכו חסידי ויז'ניץ לשמוע את האדמו"ר בהתבטאות נדירה במהלך ה'טיש' שערך בשבוע שעבר הרבי לחסידיו.

הדברים נאמרו על ידי הרבי להרה"ח רבי דוד ירט בעיצומו של ה'מיטאג טיש' שנערך בשבת בצהריים בשבוע פרשת 'כי תבוא', תוך שהרבי פנה לירט ודיבר עמו אודות סדרי הנסיעה בחצר הקודש גור בימי הרחמים והסליחות בשנה זו בפרט בעת שהציבור נאלץ להתמודד עם נגיף הקורונה.

לאחר מכן התבטא הרבי ואמר להרה"ח ר' דוד ירט כי יש כוח גדול לצדיקי הדור לפעול לביטול המגיפה ושימסור בבקשה לאדמו"ר מגור שיפעל לביטול המגיפה.

עוד הוסיף הרבי ואמר כי "במידה והאדמו"ר מגור יגיד שהחוב לביטול המגיפה מוטל עליי, אמור נא לו שהיות והוא מבוגר ממני, עליו לעשות כן, והנני מוכן לסייע כמובן".

יצויין כי בין האדמו"רים מויז'ניץ וגור שוררת ידידות רבת שנים, כאשר השניים גם חברים במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, שם ניכר הקשר האישי והקרוב במיוחד ביניהם.