אאא

בעקבות המצב במקומות רבים, בהם בין היתר בלא מעט ישיבות גדולות, אשר בחורים נדבקים בכוונה בנגיף ה'קורונה', כדי לסיים עם הסאגה, יוצא גאב"ד בית הדין בני ברק, הגאון רבי שריאל רוזנברג, במכתב אזהרה כי מדובר ב"איסור גמור".

תחת הכותרת "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם", כותב הגר"ש רוזנברג כי "הורו לנו חז"ל שאסור לאדם להכניס עצמו לסכנה לומר שעושין לו נס, ואם הכניס עצמו לסכנה ולא ניזוק מנכם לו מזכויותיו, וזו היא מידת עמי-הארץ שאינו חס על חייו".

הגר"ש מוסיף וכותב בחריפות כי "ועל-כך יש למחות בכל תוקף ביד המכניסים עצמם במתכוין לחולי הקורונה, מתוך בטחון-שוא שלא יקרה להם דבר, והוא איסור גמור, והרי אמרו חז"ל שחולה שנפל למשכב יראה עצמו כמי שעולה לגרדום לידון, ומי פתי ויביא עצמו לידי כך. ואין זה כי אם סכלות והוללות".

"עוד כותב הדיין כי "ומה גם שבזה הם חבים לאחריני, שמעבירים את המחלה לאחרים, ולגביהם המחלה יותר מסוכנת. ויותר יש לאדם ליזהר, שלא להזיק לאחרים ממה שלא יוזק".

לסיום הוא כותב: "וד' ברחמיו ישלח רפואה שלימה לחולי ישראל, ויסיר ממנו מכת המגיפה, ונזכה לכתיבה וחתימה טובה לחיים ולבריאות ולשלום".

כזכור, ביום שישי יצאו בכירי ראשי הישיבות הליטאיות במכתב, מטעמן של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי וראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין, נגד התופעה.

"על דעת מרנן ורבנן שליט"א אנו מזהירים בזה שהן מצד חובת שמירת הגוף והנפש והן מצד המשך עלייתם הרוחנית חובה על כל אחד להישמר מאד שלא להידבק ולא להדביק בחולי".

הם מתייחסים גם לנושא הבריאותי וחוסר הוודאות סביב תופעות הלוואי של הנגיף, "שמענו מהמומחים שעוסקים בעניין זה וכן נוכחנו בפועל לצערינו שרבים מהצעירים שחלו גם לאחר החלמתם לא שבו בינתיים לגמרי לאיתנם וזה פוגע בכל תחומי החיים ובראשם בריכוז וההתמדה בתורה"ק והנמצאים בתוך הציבור אחראים יותר להיזהר ולהזהיר בזה. והשי"ת ירחם עלינו ועל פליטתנו למנוע משחית ומגיפה מעלינו ויכתבנו לחיים טובים ארוכים ולשלום".

על המכתב חתומים הגאון הרב יצחק שיינר, ראש ישיבת קמניץ; הגאון הרב ברוך מרדכי אזרחי, ראש ישיבת עטרת ישראל; הגאון רבי משה יהודה שלזינגר, ראש ישיבת קול תורה; הגאון הרב משה הלל, ראש ישיבת סלבודקא; הגאון הרב דוד כהן, ראש ישיבת חברון; והגאון הרב שרגא שטינמן ראש ישיבת אורחות תורה.