אאא

בקול קורא מיוחד שמתפרסם הבוקר (שני) ביומונים של אגודת ישראל 'המבשר' ו'המודיע', ובחתימתם של גדולי האדמו"רים בהם חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, נקראים אברכים בני תורה לעזור ולסייע לטובת בחורי הישיבות שזקוקים לעזרה בלימוד התורה ובענייני רוחניות ועבודת ה'.

ב'קול קורא' נכתב כי "הנה כידוע לכל, בעת האחרונה התרגשה עלינו גזירה אשר לא היתה כמותה זה דורות הרבה, כאשר בשל הווירוס שהתפשט בכל העולם כולו, נעדרו נפשות רבות מישראל ל"ע, וברוך ה' ובסייעתא דשמיא זכינו שמאות ואלפים מבחורי החמד יושבים על תלמודם ומתעלים בתורה ויראת שמים, אולם מצרים אנו מאד על חללים מקרב בחורי ונערי ישראל שנפלו בנפש וברוח, כשעיני ההורים והמורים רואות וכלות בעבורם וזעקתם עלתה ובאה אלינו".

"ובכן פונים אנו בזאת אל אברכים בני תורה די בכל אתר ואתר בקריאה של חיבה ובתחינה מקרב לב עמוק, נא ונא החלצו חושים למען אחיכם ובשרכם בחורי החמד המסולאים מפז שנקלעו לתקופה קשה זו בימי נעוריהם. אמצו רוח והקדישו לבכם לרומם את רוחם ולהחזיקם על דרך המלך, דרך התורה והחסידות", נכתב.

לסיום פונים האדמו"רים וכותבים: "ונבוא נא בבקשה מהאברכים החשובים שיחיו, שמי שרבני הישיבה או המחנכים יציעו לו ללמוד ולסייע לבחורים מבני הקהילה, שישתדל לקבל את ההצעה ולעמוד לימינם של בחורי החמד, לתמכם, לחזקם, לעודד את רוחם, ולהשקות את נשמתם במים חיים, שיגלו את חשקת התורה ושמחת עבודת ה' מתוך רוממות הנפש".

יצויין כי על ה'קול קורא' חתום גם האדמו"ר הצעיר מסאדיגורה, ובכך מדובר בפעם הראשונה שבו הוא חותם על מכתב יחד עם גדולי האדמו"רים.