אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק ק"ל 

 ההסבר הקצר לפרק ק"ל

 

  • ההסבר המורחב לפרק ק"ל:  

 

פרק קל"א  

 ההסבר הקצר לפרק קל"א

 

  • ההסבר המורחב לפרק קל"א:  

 

לכל הפינות והפרקים הקודמים - לחצו כאן