אאא

בחורי ישיבת 'דרכי נועם' מהעיר חיפה הגיעו אמש (ראשון) לבני ברק ונכנסו אל הקודש פנימה בבית האדמו"ר מויז'ניץ לרגל הימים הנוראים וימי ראש השנה.

האדמו"ר נשא דברים לפני הבחורים בעניין גודל החשיבות של הדביקות בקדוש-ברך-הוא, בכל מצב ובכל רמה שבו נמצא האדם, שזהו יסוד גדול שיסד הרה"ק מרן הבעש"ט זיע"א בשורש החסידות.

לאחר הדברים עברו הבחורים לפני הרבי והתברכו לשנה טובה, תוך שהרבי מעניק צלוחיות דבש עבור הצוות הרוחני, ראש הישיבה הרה"ג שלמה אטלס, המשגיח הרוחני הרב ישראל פוקס, הרב מנחם פרידמן, ולמנכ"ל הישיבה ר' חיים פרנקל.