אאא

אנשי קהל חסידי אשלג השתתפו במוצאי השבת האחרונה בסעודת מלווה מלכה בראשות האדמו"ר, ולאחריה נערך מעמד אמירת הסליחות הראשונות, במהלכו עבר הרבי לפני התיבה.

בהמשך עברו החסידים לפני הרבי כדי להתברך לקראת השנה החדשה, תוך שהואמעניק לכל אחד מהם צנצנת דבש, סוכר וראש שום כפי שנהוג בחסידות.

יצוין, כי לאורך כל האירועים, כפי שניתן לראות, הקפידו החסידים והמתפללים לעטות מסיכות על פניהם.

יהודה פרקוביץ מגיש גלריה מהמעמד.