אאא

האדמו"ר מבעלזא יוצא במכתב חיזוק מיוחד עבור תושבי העיר מלבורן שבאוסטלריה, לאחר שכלל בתי הכנסת ובתי המדרשות נסגרו בשל נגיף הקורונה.

במכתב תשובה ששלח הרבי מבעלזא לגאב"ד מלבורן הגאון רבי שלמה קאהן כותב האדמו"ר כי "הנה אמת נכון הדבר כי 'ברוב עם הדרת מלך', ומה טוב ומה נעים ביום המלוכה להתקבץ כולם יחד כאיש אחד בלב אחד במקום אחד ולהכריז בקול גדול 'יחי המלך', אבל תנאי נחוץ עוד יותר בקבלת עול המלוכה בשלימות הוא, שלא להיות ח"ו ביום זה בעצבון ובדיכאון הרוח".

עוד כותב הרבי כי "ביום זה צריכים להיות בשמחה ובטוב לבב בבחינת 'בשמך יגילון כל היום', וכפי שמובא בדברי הנביא נחמיה 'לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדונינו, ואל תעצבו כי חדוות ה' היא מעוזכם".

הרבי הוסיף כי "יש לזכור מעלת הימים הללו שהם עת רצון לקבלת התפילות גם ביחיד, ולכן החלש יאמר גיבור אני, ובכל מצב שרק יהיה חיזקו והתחזקו לגשת אל הימים הקדושים בלב נשבר, אך בהתרוממות הרוח ובשמחה גדולה שזוכים לעמוד לפני הקב"ה, מלך מלכי המלכים, ולקבל עול מלכותו בהתחדש עלינו הבריאה לשנה נוספת".

לסיום המכתב מבקש האדמו"ר לעשות בדק בית לנוכח המצב, ולבדוק בקרב תושבי העיר אם יש מישהו שצריך עזרה וסיוע בצורכי והוצאות החג, ולעמוד לימינו ביד רחבה ובנפש חפצה, "ובכך תרבו זכויות וסנגורים ליום הדין לבטל מעליכם כל גזירה קשה ח"ו". מסיים הרבי את המכתב המיוחד.