אאא

דו"ח של צוות החוקרים מהאוניברסיטה העברית והדסה צופה עליה ניכרת בקצב העלייה של החולים הקשים בימים הקרובים בייחוד לאור סכנה של הדבקה בין דורית מואצת בחגים. לפי החוקרים, התמותה הצפויה בתרחישי סגר ראליים הינה של 1000 עד 2500 מתים נוספים.

לאור הנתונים, הגעה לסף הספיקה של מערכת הבריאות צפויה בזמן הקרוב, ללא תלות בסגר המתוכנן. החוקרים טוענים כי חובה לממש סגר יעיל על מנת למנוע חריגה ממספרים אלו ויש למנוע התכנסויות ללא החרגות.

לפי הדו"ח, עד עתה המספר עולה בהתאם למודל האופטימי של התחלואה, כפי שצפוי עקב מיקוד הדבקה באוכלוסייה צעירה, אך בימים האחרונים חלה האצה בקצב העלייה של החולים קשה.

לפי החוקרים: "ההדבקה המאותרת מייצגת היטב את התפשטות המחלה וצפויה להתבטא בתחלואה הקשה. הגעה לסף הספיקה של מערכת הבריאות צפויה בזמן הקרוב, וללא תלות בסגר המתוכנן. הערכה קדימה של השפעת סגר יעיל, המבוססת על יעילות "סגר פסח" וסגרים באוסטרליה ואוסטריה מאפשרת צפי לתרחישים אפשריים".

למסקנה, כותבים החוקרים, כי התמותה הצפויה בתרחישי סגר ראליים הינה של 1000 עד 2500 מתים נוספים. חובה לממש סגר יעיל על מנת למנוע חריגה ממספרים אלו.

בנוסף, יש לציין שהניתוח מבוסס על שימור יכולת הטיפול במערכת הבריאות וללא פריצת תכנית מגן אבות ואמהות. יש למקד מאמצים בשימור יכולות אלו.

יש להדגיש את הקריטיות של מניעת הדבקה בין דורית שתאפשר ירידה מתחת למספרי התמותה המתוארים. יש למנוע התכנסויות ללא החרגות כלשהן.

החוקרים קוראים בנוסף, למימוש של מערך אפדימיולוגי מהיר חיוני ליציאה וצפוי לסייע בהקטנת הנזק הצפוי.