אאא
מנהלי מוסדות 'בית לפליטות' הגיעו בימים האחרונים למעונו של ראב"ד העדה החרדית הגאון רבי משה שטרנבוך על מנת להתברך לקראת השנה החדשה ולבקש ברכה עבור בנות המוסד.
 
הראב"ד איחל שנה טובה לכלל התלמידות, תוך שהוא מברך את התפוחים ואת הדבש שחולקו לאחר מכן לכל אחת מהתלמידות הלומדות במקום, כאשר בנוסף העניק דברי ברכה מיוחדים למנהלי המוסד הרב משה יונה רוזנפלד ובנו המנכ"ל הרב חיים אלעזר.