אאא

ערב ראש השנה, ובעולם התורה חלה התעוררות לאמירת 'עלינו לשבח' בכוונה, בעקבות דברים שהשמיעו גדולי הרבנים על היותה של תפילה זו סגולה גדולה לשנה טובה.

כך לדוגמה אמר לאחרונה ראש ישיבת מיר הגאון רבי יצחק אזרחי: "אנחנו חייבים לקרוע את שערי שמים בתפילה בראש השנה, ולכן אני ממליץ לכל יהודי לומר תפילת 'עלינו לשבח' בכוונה גדולה ומתוך הסידור. זו סגולה גדולה לשנה טובה ומבורכת".

בישיבות ובכוללים מזכירים דברים שאמר בנושא זה, לפני מספר שנים, ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין: "במיוחד כעת, בימי ראש השנה, שהם ימי המלכת הקב"ה, טוב שיגידו בכוונה עלינו לשבח".

"להרגיש מה שאומרים בעלינו לשבח", הסביר ראש הישיבה, "למה עלינו לשבח ולמי עלינו לשבח - זאת מדרגה רוחנית שאין לשער".

 ראש הישיבה, בשו"ת אקטואלי לימים הנוראים (צילום: לב שומע)

הגרי"ג אף סיפר בהקשר לכך מעשה מצמרר. "כשלקחו את קדושי קעלם למות על קידוש השם בחורבן האחרון, הם אמרו עלינו לשבח בניגון של ימים נוראים", חשף ראש הישיבה.

"עלינו לשבח זהו שבח והודאה על כך שזוכים לקדש את השם, כפי שמביא ה'משנה ברורה' שאז הקב"ה וכל פמליה של מעלה מקשיבים ואומרים 'אשרי העם שככה לו'. זאת אומרת שהקב"ה שש ושמח בשבח הזה 'אשרי העם שככה לו אשרי העם שהשם אלוקיו' - כביכול יש שם למעלה שמחה לשמוע את זה", סיים ראש הישיבה.