אאא

ח"כ ישראל אייכלר, נשא היום (שלישי) דברים במליאת הכנסת, ודיבר נגד הסגר. "עם ישראל מצוי עכשיו בעשרת ימי תשובה. כולנו התפללנו בראש השנה "ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב ואיזו לשלום איזו לרעב ואיזו לשובע", התפללנו על בריאות לעם ישראל ולעולם כולו. כל ברואי עולם נפקדים בראש השנה ונחתמים ביום הכיפורים. זה הזמן לתפילה, על כל אחד ואחד, על כל נפש בעולם".

"ישנו דבר אחד שאינני מצליח להבין. זהו סגר המחסומים שאינו מרפא קורונה, אין בו שום תועלת והוא עולה לנו מיליארדים. השוטרים עומדים שעות ארוכות בשמש, יוצרים פקקים, והם עצמם לא מבינים למה הם עומדים שם? אמרתי כבר לפני הסגר הראשון – אני יודע שאם צריך להציל נפש אחת מישראל, צריך לעשות הכול מפני פיקוח נפש. אבל איזו הצלה זאת לעשות מחסום ולסגור בני אדם בריאים מפני שיש שם אנשים חולים".

אייכלר הוסיף, "גם בין החולים אי אפשר לדעת מי עובר בקלות ואפילו אינו מרגיש במחלה, ומי חלילה לוקח את זה קשה, לכן מבודדים מאומתים. אבל למה סוגרים את כולם בעלות של מיליארדים. אם היו מזרימים את המיליארדים של הסגר לבתי חולים, לא היו חסרות מחלקות או רופאים ואחיות".

ח"כ אייכלר תמה: "אני שואל את מקבלי ההחלטות, למה אתם סוגרים אנשים? מה זה פה סין? שם סגרו אנשים, בלי רחמים, בלי להתחשב בחולים. חשבתי אז שזה יכול לקרות רק בסין. פה בארץ – חלילה. ואכן, המדינה מאפשרת לעבור לבית מרקחת או טיפול רפואי. אין הצדקה בחוק למנוע אנשים לנוע ממקום למקום לטיפול רפואי. ואני כבר לא מדבר על הפגיעה חופש הדת, המצפון, החינוך, התרבות שנקבעו במגילת העצמאות. אם זה היה עוזר לא הייתי מתווכח. אבל זה לא עוזר. כל הפירמידה הפוכה".

בסיום דבריו קרא: "להפסיק עם הסגרים ולהתחיל לטפל בבתי חולים, ברופאים, באחיות, במתנדבים. תזרימו כמה כסף שצריך. הרי גם אלו שאינם חולים בקורונה אלא במחלות אחרות, סובלים עכשיו בגלל המצב. כמה התחננתי למשרד הבריאות שיאפשרו למתנדבים שכבר החלימו מקורונה להיכנס לסייע במחלקות קורונה? עד היום לא מאפשרים זאת בכל בית חולים. אנשים סובלים בבדידות. יהי רצון שהשם ייתן בינה למנהיגים לדעת מה לעשות, ויותר חשוב מה לא לעשות".