אאא

בפרק הקודם חשפנו על העומס הרב של הספרים הממתינים להסכמות של הראשון לציון רבי יצחק יוסף והגאון רבי מאיר מאזוז, ראש ישיבת "כסא רחמים", והיום נעסוק בהיסטוריה של "כתיבת ההסכמות".

ההסכמה הראשונה ניתנה לספר "האגור" שהודפס בנאפולי לפני 530 שנים לערך (שנת 1490 למניינם) שכתב הגאון רבי יעקב ברוך לנדא.

ספר האגור מהדורת תרמ''ד (hebrewbooks.org)
ספר האגור מהדורת תרמ"ד (hebrewbooks.org)

בשנת 1554 למניינם חתמו שבע רבני קהילות מאיטליה שאין להדפיס ספר ללא הסכמתם של שלושה רבנים.

• • •

הרה"ק מקאליסק על ספר תניא: שומר נפשו ירחק מהם

סיפור מפליא הובא על הסכמתו של הרה"ק משולם זוסיל מאניפולי, על הספר הקדוש "תניא" שכתב הרה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי זי"ע.

וכך מספר שי עגנון: כשישב ר' זוסיא לכתוב את ההסכמה ציווה להביא עוד נייר ועוד נייר, תוך שהתבטא ואמר, שכל הניירות בעולם לא יספיקו לפרט שבחו של הספר, לכן קיצר את הסכמתו. [1]

ספר תניא, מהדורה ראשונה, תקנ''ו, 1796 למניינם (hebrewbooks.org)
ספר תניא, מהדורה ראשונה, תקנ"ו, 1796 למניינם (hebrewbooks.org)

צער גדול, שלמרות הסכמתו של רבי משולם זוסיא לספר תניא, שבין היתר נכתב בהם: "הנה בראותי את הכתבים של הרב האי גאון איש אלוקים קדוש וטהור אספקלריה המאירה... הפליא ה' חסדו ונתן בלבו הטהור לעשות את כל אלה להראות עם ה' דרכיו הקדושות וכו'...", התבטא כנגד ה"תניא" ידידו הרה"ק רבי אברהם מקאליסק זי"ע.

באיגרת שכתב לרבי שניאור זלמן, הוא פירט: "קא חזינא לספר הבינונים שהדפיס כת"ר ולא מצאתי בו תועלת כל כך להצלת נפשות. עיקר האמונה והיראה הוא מקור הברכות והטוב הגנוז וכל השכליים הם מקור הדינים, רחמנה ליצלן. לכן שומר נפשו ירחק מהם. כי תחילת הרע הוא מן השכל  שמיניה דיניו מתערין.. וכמה נאבדו ונתפקרו מן השכליים...".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הסכמתו של הרה''ק משולם זוסיל מאניפולי על הספר הקדוש ''תניא''
הסכמתו של הרה"ק משולם זוסיל מאניפולי על הספר הקדוש "תניא"
הגדלה

 

לא נתעסק במחלוקת של גדולי עולם, אולם נכתבה איגרת נגדית שכתב בעל התניא לרבי אברהם מקאליסק, שם הוא מאשים אותו שבהיותו בספסל הלימודים במזריטש היה נוהג בהוללות וליצנות "להתהפך תמיד בראש למטה ורגל למעלה, בשווקים וברחובות", ומוסיף רבי שניאור זלמן כי בהתנהגותם זו נתנו בני חבורתו של רבי אברהם מקאליסק עילה נוספת למתנגדים לחסידות.

• • •

בימינו, הסכמות הינם חובה כמעט בכל ספר תורני, החת"ם סופר פסק שדרושה הסכמה משלושה רבנים, ואילו תלמידו הגרי"ח זוננפלד סבר שמספיקה הסכמה של רב אחד.

בפרק הבא: ההסכמה שהוסרה, תלמיד חכם בן דורנו שקיבל הסכמה מגדולי ישראל, שחלקם חזרו בהם ממנה.


[1] סיפר ש"י עגנון, ספריהם של צדיקים, הוצאת שוקן, 1961, עמ' כו.

  • ישראל שפירא, הינו היסטוריון, השם דגש על ההיסטוריה התורנית של ארץ ישראל, מדריך טיולים, ובעלים של סוכנות הטיולים 'ישראל בשטח'
    לפרטים נוספים נא לפנות: sisraerl@gmail.com