אאא

חבר מועצת חכמי התורה, הגאון רבי דוד יוסף, קורא לסגור באופן מיידי את כל בתי הכנסת בשל התחלואה הגבוהה והתפשטות המגפה: "כן, הדברים אמורים גם לגבי יום הכיפורים".

לדבריו: "לפי מה שאנחנו רואים ושומעים, המצב של המגפה הגיע לממדים נוראיים. לכן, בבקשה לסגור באופן מיידי את כל בתי הכנסיות ובתי המדרשות. להתפלל וללמוד רק במרחב הפתוח. 'ונשמרתם מאוד' כבר היו דברים מעולם, בדורות קודמים שהיו מגפות - גדולי ישראל עשו את זה".

"לכן", פסק הגר"ד יוסף: "חובה קדושה על כולנו לסגור באופן מיידי את כל בתי הכנסיות. אם אפשר להתפלל במרחב הפתוח עם מסכות - הנה מה טוב. אם לא, אז להתפלל ביחידות. כן, הדברים האמורים גם לגבי יום הכיפורים".