אאא

"לפני למעלה מחצי יובל שנים, הקים ידידנו הר"ר בנימין פישר שליט"א את אנחת החסד "מגן לחולה", בעידוד והכוונת מרן פוסק הדור רבי שלמה זלמן אויערבאך זצוק"ל, המעניקה עזרה וסיוע שיש בו ממש לחולים ונדכאים רח"ל, ובני משפחותיהם. וכאשר שמענו כן ראינווהדברים ידועים כי באגודה הזו שוקדים לטובת החולים ובני משפחותיהם יומם ולילה לא ישבותו כפשוטו, בשבת וחול בכל ימות השנה, אם במתן עצה נכונה והכוונה בסבך הענינים הרפואיים, ואם בפעולות של הצלת נפשות ממש - הן בדברים הנוגעים לנוף, הן בדברים הנוגעים לנשמה והנפש, כמתן תרופות ומכשירים שונים, ועד הסעת החולים הזקוקים לכך לבתי הרפואה הן בארץ והן מחוצה לה.

נכנסים לכאן ומסייעים לר' בנימין פישר>>


וכבר זכו עד היום להציל נפשות רבות משערי מוות, ועוד גם זאת להקל על החולים בכל מיני הקלה ועזרה, להם ולבני משפחותיהם, וכל זאת מבלי ליטול כל שכר וכל תמורה, כולו לשם שמים.

נכנסים לכאן ומסייעים לר' בנימין פישר>>

והנה אחזקת כל המפעלים הנ"ל הרי היא כרוכה בסכומים עצומים כידוע, ונוסף עליהם עלות עצומה של הטסת חולים לחול על כל המסתעף מכך, וכעת הגיעה האגודה הנפלאה הזו לשעת משבר קשה, ולא קול זעקתם בלבד אנו שומעים, כי אם קול זעקת אלפי חולים ונזקקים [מהם רבים הסובלים בעוה"ר מהמחלה הקשה והנוראה ר"ל], התלויים בחסדי האגודה ומפעליה הטובים, ומי יעמוד מול נאקתם ושוועתם. ואליכם נקרא. הטו כחף ושכם בשעה קשה זז, כי מצוה רבה עד מאד היא, ויש בה משום הצלת נפשות, צדקה וחסד גם יחד, ובפרט כאשר עומדים אנו לפני ימי דין שמים, הרי פשוט ברור הדבר כי המפריש ממנו למען הצלת נפשות לרפואת החולים, הרי מעורר עליז, ועל כל בני ביתו, רחמי שמים עצומים, להוציא לאור משפטן בחסד וברחמים, ובבריאות שלמה

ואיתנה, בריות גופא ונהורא מעליא, אכי"ר."

נכנסים לכאן ומסייעים לר' בנימין פישר>>

גם רבה של העיר העתיקה הגאון ר' אביגדור נבנצל נחלץ לטובת הארגון:

ואף רבני שכונת בית וגן ובראשם הרב עזריאל אוירבאך הרב ישראל גנס והרב יהודה עדס המכירים מקרוב את הארגון השוכן בתוך שכונתם, צירפו את קריאתם לבוא לעזרת הארגון החשוב בפרט לאור מגיפת הקורונה המשתוללת - בחודשים האחרונים, עם פרוץ החולי ל"ע הגדילו המתנדבים הפועלים לימינו של הרב בנימין פישר הי"ו בארגון מגן לחולה, לפעול ולעשות בכל שעות היממה בימי שבת וחול במציאת מזור וסיוע בכל התחומים, ועומדים בפרץ בכל ענייני הרפואה לחולים ועזרה לבריאים שלא יהלו, זאת מעבר (בנוסף לעול השוטף המוטל על כתפי הארגון בימים כתיקונם:

נכנסים לכאן ומסייעים לר' בנימין פישר>>

קריאת קודש מרבני שכונת בית וגן ירושלים ת"ו

בס"ד, ערב יום הדין תשפ"א, בית וגן ירושלים ת"ו

הנה מתנוסס בשכונונו ארגון החסד הארצי הנפלא מגן לחולה בראשות ובניהול ידידינו הנעלה איש החסד הרב בנימין פישר הי"ן, איש חסד אשר חח בו, אשר עוזרים ומסייעים בכל ענין עבור תושבי ארה"ק בפרט עבר עניי עירך תושבי השכונה שיהי' ותמיד עומדים הכן לכל בקשה והם כתובת לכל פניה בכל עת ובכל זמן לרמת שבתות וימים טובים.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

כמו"כ הרב בנימין פישר הי"ו ראש וראשון לעמוד לימיננו בעצה בתושייה בענייני רפואה, הגוף והנפש, וכעניינים שהצנעה יפה להם.

בחודשים האחרונים, עם פרוץ החולי ל"ע הגדילו המתנדבים הפועלים לימינו של הרב בנימין פישר הי"ו בארגון מגן לחולה, לפעול ולעשות בכל שעות היממה בימי שבת וחול במציאת מזור וסיוע בכל התחומים, ועומדים בפרץ בכל ענייני הרפואה לחולים ועזרה לבריאים שלא יהלו, זאת מעבר (בנוסף לעול השוטף המוטל על כתפי הארגון בימים כתיקונם.

לכן אנו באים בקריאה מיוחדת לתושבי השכונה שיחי', שמחויבים בהכרת הטוב, להיות נושא בעול עם הארגון החשוב

מגן לחולה ובזה להיות שותפים בעשיה המבורכת המטיבה עם כלל הציבר, ומכות מצוה זו נזכה שיסיר הקב"ה מקרבנו כל נגע ומחלה וונזכה להיחתם בכתיבה וחתימה טובה,

בברכה נאמנה