אאא

אבל: במוצאי יום הכיפורים עלתה לשמי מרומים הרבנית עיישא לסרי ע"ה, אשת חבר להרה"צ רבי משה לסרי זצ"ל.

הרבנית ע"ה עמדה במסירות נפש לימין בעלה הגדול אשר היה מגדולי מזכי הרבים בדורנו ופעל רבות ונצורות בשליחות גדולי הרבנים והאדמו"רים למען כלל ישראל, והשקיעו את כוחם והונם להחזיר את עטרת תפארת יהדות ספרד ליושנה.

הרבנית ע"ה הזדדכה בייסורים רבים במשך 25 שנה, וישבה באצילות בשמחה ובדומיה, וקיבלה את ייסוריה באהבה. כל ימיה שפכה ליבה כמים בתהילים ובתפילה לגאולה, וממש ציפתה לביאת המשיח.

ההלוויה התקיימה היום (שלישי) בהר הזיתים, שם נקברה לצד בעלה הגדול מול מקום המקדש שכל ימיה כמהה וציפתה לראות בבניינה.

זכתה לראות דור ישרים מבורך בנים ובנות הולכים בדרך התורה והמצוות.

ת.נ.צ.ב.ה