אאא

זקן ראשי הישיבות וראש ישיבת קמניץ, הגאון רבי יצחק שיינר בן ה-98, מתפלל בימים אלו במניין מצומצם שנערך במעונו.

בשל גילו המופלג, בסביבתו של ראש הישיבה נזהרים מאוד שלא ייכנסו למעונו אנשים שאינם נמנים על בני משפחתו ועשויים חלילה להדביק אותו בנגיף.

ראש הישיבה מתפלל וחוגג במעונו את חג הסוכות ולא יוצא החוצה.