אאא

ערב שמחת תורה, הראשון לציון והרב הראשי, הגאון רבי יצחק יוסף, מפרסם סדרת הנחיות לציבור, בכדי למנוע הדבקה המונית במסגרת חגיגות שמחת התורה.

בפתח דבריו מציין הראשל"צ: "בימים אלו עולות על שולחננו שאלות רבות בנוגע להנהגות ביום שמחת תורה הקרב. בתקופה קשה זו של נגיף הקורונה, לנהוג על פי הוראות השמירה וההגבלות של משרד הבריאות".

ההנחיות המלאות:

• כל איש ואשה יתפללו במרחב הפתוח בסמוך לביתם, עד אשר יעבור זעם וירחמו מן השמים.

• אין להתפלל עם ציבור גדול ובצפיפות, אלא יש לחלק את הצבור באופן שהדבר יעמוד בדרישות משרד הבריאות.

• יש לדאוג להצללה ולאויר טוב, ולדאוג להביא אלכוג'ל, שהצבור ישתמש בזה מידי פעם.

• בכדי לא לשהות הרבה זמן עם ציבור יש לקצר במנגינות ובפיוטים, וידלגו על אמירת דברי התעוררות ומוסר כפי מה שרגילים בכל שנה.

• כידוע מנהג ישראל להעלות לספר תורה בשמחת תורה את כל הקהל, השנה, עקב המגפה יש לשנות מן המנהג, כי דבר זה שמעלים את כל הצבור לספר תורה בשמחת תורה, אינו מן הדין, ואינו חובה כלל, ומנהג זה לא הובא בש"ע, ולכן השנה עקב המגפה, מומלץ על כל אחד לוותר על המנהג, וימנע מלעלות לתורה. אא"כ קראו בשמו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

• ישנה אפשרות להוציא ספר תורה נוסף, וילוו אותו יותר מעשרה אנשים מן הקהל לפינה רחוקה משאר הצבור, ויעמידו שם בעל קורא נוסף, ויקרא בתורה מתחלת פרשת וזאת הברכה, וכשיגיע לפסוק ״ולאשר אמר" יחזור על קריאה זו כמה פעמים, לכל אחד מן הקהל, עד מעונה אלהי קדם. ולאחר שסיימו יחזירו הספר לתיבה, ויעלו חתן מעונה, חתן תורה, וחתן בראשית, שכל אחד יהיה עם מסכה ובמרחק קצת מהספר תורה ואחד מהשני. וכן המפטיר לא יעמוד קרוב לשאר העולים. וכל אחד מיד אחר עלייתו ינקה ידיו באלכוג'ל.

• יש להקפיד לכבד תלמיד חכם שלומד תורה, שיעלה לחתן תורה.

• כך יש לנהוג בהקפות שעושים אחר התפלה, שיקצרו ככל האפשר, יש לדלג את ה"יהי רצון" ושאר הפסוקים המובא במחזורים, [מרן זצוק"ל מעולם לא נהג לומר את היהי רצון והפסוקים, מפני טורח צבור].

• בכל הקפה יגידו "ימין ה' רוממה ימין ה' עושה חיל", "שמע ישראל" "ה' מלך", "אנא ה' הושיעא נא וכו'", יקיפו את התיבה במרחקים אחד מרעהו מרחק של 2 מטר לערך, ועם מסכה, והצבור ישיר שיר אחד בכל הקפה, במשך שלש ארבע דקות, ושוב יעשו כך בהקפה שניה עד שבעה הקפות. וכאשר מעבירים ספר תורה מאחד לרעהו, מיד יש לנקות הידים באלכוג׳ל, ולהקפיד על כך.

את מכתבו חתם הרב הראשי: "בתפלה לבורא עולם שישלח רפואה שלימה לכל החולים, ויעצור המגפה והמשחית מעלינו ומעל כל ישראל, ומעל כל יושבי תבל, ונשמע בשורות טובות ישועות ונחמות, ונכתב ונחתם בספר החיים והשלום, ויקבל תפלותינו ברצון בגאולה השלימה בקרוב אמן".