אאא

בהתאם להנחיות, הורה מנכ"ל החינוך העצמאי, הרב אליעזר סורוצקין, למוסדות החינוך השייכים לרשת, כי עליהם לשוב ללימודים, באמצעות המערכות הטלפוניות.

במכתב ששיגר כתב, "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ככלל, אנו נוהגים כפי שהורונו רבותינו, בהתאם להחלטות גורמי הרפואה והפרסומים הרשמיים".

"לעת הזו – חובה לשוב למעגלי הלמידה מרחוק, במרחבים הקוליים העשירים בתוכן לימודי וחינוכי ובעזרת פיתוחים רבים מהחודשים האחרונים וכלים רבים העומדים לרשות הצוותים".

עוד הוסיף כי חובה על צוותי ההוראה, ליצור קשר מיידי עם כל תלמידיהם ללא יוצא מהכלל, לשמוע מכל אחד ואחת על ימי החג שחלפו, על הרגשתם, להתעניין בבריאותם השלמה ובריאות בני משפחותיהם ולהשיבם אל התלם, בהקדם וללא שיהוי.

לסיום כתב, "תלמידינו, תלויים בכל מאודם בבתי החינוך, אויר נשמתם בגיל הזה ובפרק זה של חייהם. כל נתק של התלמידים ממחוללי החמצן שלהם – תלמודי התורה ובתי הספר, ולו נתק רגעי, מהווה ניתוק מחמצן החיים".

"חובתנו לשמור על חיבורם הקבוע אל מקור חיותם – שורשי החינוך לתורה ויראה ומאגרי הלמידה בדעת וברוח, לבל ינתקו. אם לא ניתן לפעול ולעשות זאת בין כותלי בתי הספר, חובת כל אחד מאיתנו לאתר את הדרך לוודא חיבור זה, בכל דרך חלופית".