אאא

לפני חצי שנה, התגלה בתוך ציונו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב - מיקום קברו האמיתי. הפלא הגדול, שהמנורה ההדורה שתלויה בציונו ממוקמת בדיוק מעל למיקום המדויק, בחייו ובמותו הוא האיר לעם ישראל – ומלמד עליהם זכות.

כולם 'דרכו' על מקום קבורתו, הענווה וה'אין' שהיה בחייו, כך במותו, וע"י כך הוריד שפע לכל העולמות.

במאמר שלפנינו הוא מסביר איך עושים זאת...

 הציון המקורי (צילום: באדיבות מוסדות הרב טאלר ברדיטשוב)

רוצה להיות פורץ דרך? לזרוח כמו השמש? הושט יד!

בכל יום מושיטים לאדם 'יד' משמים, האם הוא מושיט את ידו בחזרה? ומה העצה מפר' בראשית?  פרוץ ותזרח!

 רבי לוי יצחק מברדיטשוב מסביר את סוד עבודת האדם ולידת השפע בדרך יחודית על הפסוק: "וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח... ואדם 'אין' לעבוד את האדמה" (בראשית ב, ה').

רבי לוי יצחק מברדיטשוב מסביר: יש שפע שמוכן לרדת מהעולמות העליונים, ורק האדם יכול לגרום לשפע לרדת בפועל.

 

מושיטים לך יד – הושט חזרה!

הוא נותן עצה: בכל יום 'בת קול' יוצאת מחורב - לרגע אחד.

האדם צריך לשמוע את ה'בת קול', לקבל ממנה את הארת ה'רגע' שהיא מאירה לו להתעוררות, בגדר - 'התעוררות דלעילא', וע"י שהוא יושיט לה את 'ידו' בחזרה אז תתחיל 'התעוררות דלתתא'.

באותו רגע שהאדם מרגיש את היד המושטת לו, הוא צריך להושיט את ידו בחזרה לבת קול, ולדבק בה, ע"י שיעשה באותו רגע ממש – איזה דבר מצווה, צדקה או תפילה.

התוצאה: האדם מתחיל להרגיש יותר ויותר את גודל היראה שיש לו מהבורא, ועד כמה הוא יכול לבטל את אישיותו ולהרגיש 'אין', וכשמדבק עצמו ב'אין', הוא יכול להוריד שפע לעולם – ולזכות לטובות רבות וישועות.

כיצד התהליך קורה? "האדם 'אין' - לעבוד".

העצה לאדם: תעבוד! תענה לבת קול, ל'רגע' ההארה המיוחד שיורדת בכל יום לעולם, כי היא פותחת את  צינורות השפע – לצמוח ולהצמיח.

בת קול – שובו בנים

"בכל יום ויום בת קול יוצאת מהר חורב... שובו בנים" (אבות).

בכל יום בת קול יוצאת מחורב, האם שמעת אותה?

הבת קול היא 'אתערותא דלעילא' התעוררות שנשלחת לאדם כל יום משמים, היא מעוררת את האדם ליראת ה', אבל, רבי לוי יצחק מדגיש: "ובאמת ההתעוררות הוא רק על רגע אחד" - ההתעוררות של 'רגע', רק -  רגע אחד!

ולכן, צריך להיות ערניים, לחוש להרגיש, ומיד לעשות משהו...

האדם יכול להרוויח את החיים ברגע...

איך לנצל את הרגע?

אומר רבי לוי יצחק: "בשעה שמגיע לו התעוררות, צריך לאחוז בה ולדבק עצמו בה בכל כוחו".

איך ניתן לא להפסיד את הרגע? "לעשות תיכף ומיד" – לא לחכות!

יש לך התעוררות? קום ועשה!

הוא מציע לאדם פתרונות מה יעשה: "איזה מצוה היינו צדקה או תורה ובזה מתקשר בה". אם באותו רגע האדם יעשה מצווה או צדקה או ילמד תורה, מתעוררת בו יראת ה', וכך אחרי כמה פעמים, הוא יתחיל להרגיש את רוממות ה', ומבטיח: "רוממות ה' שוב אינה  הולכת ממנו"!

התעוררות היראה – התנוצצות מה'בת קול'

אדם שמשתדל כמה פעמים ברציפות, מקבל משמים יראה ו'דבקות' שתדריך אותו  בדרך הנכונה...

התעוררות היראה מופיעה כהתנוצצות – מהבת קול.

בכל יום האדם מקבל הזדמנות להתחדש בעבודת ה', ותפקיד האדם, כשההתנוצצות מגיעה - מיד לפרוץ.

לפרוץ את כל הגדרים והמסכים, שעושים הסתרה בעבודת ה', שמונעים מהאדם את השפע הרב, וזאת, ע"י שמדבק עצמו בהתעוררות, ובכל יום מתקדם עוד קצת, ומקבל מחדש - סיוע משמים.

הבת קול קוראת לך? אל תדחה! תפרוץ!

לידת התאומים - כמשל לעבודת האדם והורדת השפע  

הוא ממשיל את צמיחת עשב השדה - הורדת השפע, במשל: תאור לידת התאומים לתמר (בראשית לח, כח – ל').

התורה מתארת שכאשר תמר ילדה את התאומים, תינוק אחד הושיט את ידו לאוויר העולם, והמילדת מיד תפסה את ידו וקשרה עליה חוט 'שני', כדי שיהיה סימן היכר שהוא הבכור, ואז, התינוק החזיר בחזרה את ידו, והתינוק הנוסף פורץ החוצה, והמיילדת אומרת: "מה פרצת עליך פרץ"? ולכן, קוראת את שמו - פרץ, ואחריו יוצא האח הבכור שהיה קשור על ידו חוט ה'שני', והיא קורא לו - זרח.

הרמב"ן כתב בפירושו על התורה בשם ר' נחוניא בן הקנה: השם 'פרץ' - מרומז על אור מועט, והוא נמשל ללבנה שהיא מועטה, והשם 'זרח' –מרמז על 'אור גדול', שהוא נמשל - לחמה.

הקב"ה שולח לך יד – תושיט בחזרה!

לידת התאומים של תמר הם רמזים לאדם – כיצד לשמוע את הרמזים משמים, ולהושיט יד בחזרה – לבורא עולם.

רמז 1 - בפסוק "ויתן יד": מרמז על 'התעוררות דלעילא' שמגיעה לאדם בכל יום מהקריאה -  'שובו בנים'. 

רמז 2 - לקשר עצמו  ל'יד': וזהו הרמז "ותקשור על ידו שני", הרגשת את הידשנשלחה אליך? תתקשר אליה מהר בחזרה - תושיט את ידך.

רמז 3 - "ואחר יצא אחיו, ותאמר מה פרצת עליך פרץ": צריך להתאמץ ולפרוץ גדרים ומסכים שמונעים את האדם להתעורר לעבודת ה'.

רמז 4 - "ואחר יצא אחיו ותקרא שמו זרח": הזריחה של האדם – חייבת להגיע! אבל, רק אחרי שפורצים את המחסומים, ומתאמצים להתחזק בעבודת ה' מתחילים - לזרוח, כיצד?

רמז 5 - "אז זורח עליו יראת ה' ומורה לו הדרך הטוב": הקב"ה נותן לאדם סימני דרך איך להתקדם בעבודת ה'. האדם צריך לפרוץ רק את הפעמים הראשונות, ומיד הוא מרגיש את הקול פנימי שמדריך אותו, ומראה לו את הדרך הנכונה, וזהו: "ותקרא שמו זרח".

רמז 6 - "פרץ רמז על הלבנה, וזרח רמז על החמה": האדם בתחילת הדרך, כשרק מתחיל לפרוץ, משול – ללבנה שאין לה אור משלה, הוא לא יכול להתקדם לבד, רק אם לוקח את יד ה' שמושטת אליו.

רמז 7 - המיילדת קשרה לידו - חוט 'שני': כשהאדם מתאמץ ומצליח להתגבר על המכשולים, להכיר בגדלות ורוממות ה', ובאפסיות האדם, הוא מפאר ומרומם את שם ה', וע"י זה ה' יתברך פורץ לו את הדרך, והאדם מתחיל לזרוח כמו - החמה  שאורה גדול, אדום, חזק וזורח - כמו שאי אפשר להסתכל על השמש באורה ועוצמתה, כך האדם יזכה לזרוח ולקבל שפע עצום ומאיר משמים. 

המסקנה: רק אדם שמתאמץ 'לצאת מעצמו' ולעבוד את ה' יתברך, יוכל להצליח להצמיח את 'עשב השדה' ולזרוח כמו החמה - אור ה' זורח עליו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

למה ההתעוררות נקרא - יד?

אומר רבי לוי יצחק, שהתעוררות ששולחים לאדם מהשמים נקראת - 'יד', משום שהוא מושכת את האדם, ובכל יום נותנת לו הזדמנות להתחדש בעבודת ה'.

זוהי הדרך שהאדם יכול לעורר את השפע בכל העולמות, רק להרגיש את ה'יד', ולהושיט את ידו במהירות  בחזרה – ולזכות בשפע.

יהי רצון שנשמע ונרגיש בכל יום את ה'בת קול' שהקב"ה שולח, וע"י זה ירד השפע הגשמי והרוחני שיביא את הגאולה לעולם, אמן.

לע"נ רבי לוי יצחק מברדיטשוב בן רבי מאיר ואמו הצדקת שרה סאשא זכותו תגן עלינו, אמן.