אאא

אני רוצה להבחין בין סגור לכמה זמן לבין סגור תמידי, הישיבות צריכות לחזור מוקדם ככל שניתן, האם זה יהיה במהלך שבוע הבא לקראת סוף שבוע הבא או שבוע שאחרי את זה אנחנו בודקים. אני מגיע עכשיו משיח עם כמה רבנים מאוד בכירים במגזר על הסוגיות הללו דברנו למעלה משעתיים כיצד מביאים את הישיבות לנקודת פתיחה שהיא בריאה מספיק ואנחנו לא מביאים אותם עם תחלואה.

אני רוצה להוציא את המשפט הנכון מתוך הדברים שלך עכשיו, אתה אומר כגורם מקצועי שצריך לפתוח את עולם הישיבות, המחלוקת כרגע היא האם הישיבות ייפתחו בשבוע הבא או בשבוע שלאחר מכן, הישיבות ייפתחו בכל הערים האדומות השאלה מתי.

"נכון. זו עמדתנו כרגע ויש שיח. אבל צריך להבין שעולם הישיבות לא עומד בפני עצמו, אנחנו מסתכלים על כל מסגרת החינוך, בזה עוסקים גם בקבינט הקורונה, גם אנחנו רוני נומה חברי מסתכל גם על המכלולים של החינוך לגיל הרך ועד הכוללים, אנחנו מסתכלים איך כל הדבר הזה כמרקם אחד אפשר להביא אותו בצורה שתשמור על הבריאות".