אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק קמ"ד 

 ההסבר הקצר לפרק קמ"ד

 

  • ההסבר המורחב לפרק קמ"ד: 

 

פרק קמ"ה 

 ההסבר הקצר לפרק קמ"ה

 

  • ההסבר המורחב לפרק קמ"ה: 

 

לכל הפינות והפרקים הקודמים - לחצו כאן