אאא

הרב זאב קצנלבוגן, בפינה מיוחדת ב'כיכר השבת' - לומדים את ספר התהילים.

פרק קמ"ו 

 ההסבר הקצר לפרק קמ"ו

 

  • ההסבר המורחב לפרק קמ"ו: 

 

פרק קמ"ז

 ההסבר הקצר לפרק קמ"ז

 

  • ההסבר המורחב לפרק קמ"ז: 

 

לכל הפינות והפרקים הקודמים - לחצו כאן