אאא

ישיבות רבות מתחבטות בשאלה כיצד לנהוג עם תלמידי הישיבה מגילאי וועד חמישי ומעלה הנכנסים בתקופה זו לגיל השידוכים.

ההתחבטות קשה במיוחד לאור הדרישות על הקפדה מחמירה במתווה הקפסולות המונהג בישיבות כחלק מדרישות משרד הבריאות, ואי האפשרות לצאת מהישיבה בחופשיות.

בישיבת חברון גבעת מרדכי מצאו פתרון מקורי עבור אותם תלמידים, ומלבד קפסולה מיוחדת שהוכנה עבורם, נשכרה ווילה מטעם הישיבה, שם יוכלו להיפגש בחורים שיוצאים לשידוכים.

בהודעה שנשלחה לתלמידים נכתב כי "על מנת לאפשר לבני הועד להיות במסגרת הרגילה של הישיבה בתקופה זו, עמלנו למצוא פתרונות גם לאלו המתחילים את תקופת השידוכים".

"הישיבה תאפשר לצאת לפגישות בווילה שמומנה על ידי הישיבה. הווילה כוללת שלושה מתחמים נפרדים עם גנים וכניסות נפרדות, כיבוד קל ושתיה יוגשו במקום".

הישיבה הדגיש עוד כי "יהיה מרחב למנוע בעיות של ייחוד. זה מיועד לפגישות הראשונות".

יצוין כי בחור המעוניין להמשיך להיפגש יוכל להיות בקפסולה המאווררת שהוקצתה עבור התלמידים בשידוכים על מנת לצאת לעוד פגישות.

כפי שנחשף ב'כיכר השבת', כחלק מהניסיון להקל, הוחלט בישיבה להקצות קומה שלמה עבור תלמידים מ'ועד חמישי' ומעלה, הצפויים להיכנס לתקופת ה'שידוכים' בחודשים הקרובים, וייאלצו לצאת ממתחם הישיבה תוך הקפדה יתרה להימנע ככל האפשר עם מגע עם אנשים מבחוץ.

לפחות מאה בחורים אשר נכנסים לשידוכים בתקופה זו, צפויים ללמוד בזמן חורף הקרוב במתחם ישיבתו של הגאון רבי ישראל מאיר דרוק וישיבת מיר בירושלים, שם אף ילמדו חלק מתלמידי ישיבת אור ישראל, הנכנסים לשידוכים.