אאא

על הניסיונות הקשים הפוקדים את האדם נאמר: "נתת ליראיך נס להתנוסס". ראשית - "נתת". הניסיון הוא מתנה, נתינה של ממש, שנית- "ליראיך".

בניגוד למה שאנו חושבים שניסיונות ניתנים לאנשים חלשים ושעצם הניסיון והקושי מוכיח את החולשה, מתברר שההפך הוא הנכון דווקא יראי ה' זוכים לעמוד בניסיונות קשים. שלישית- "נס להתנוסס". מטרת הניסון היא להתנוסס
להתרומם, להתעלות.

הניסיון מעניק לנו הזדמנות בלתי חוזרת לתפוס גובה, לקפוץ כמה רמות מעל. לכן ניסיון קשה ככל שיהיה, ניתן דווקא לאנשים נעלים.

 דרעי: "לא מבין: למה בלי מסכות?" • צפו

אדם מקבל ניסיון רק אם יכול לעמוד בו וכגודל הניסיון כך גודל מעלתו של אותו אדם. זהו אבן היסוד בחייו של יהודי. בעשרה ניסיונות נתנסה אברהם ועמד בכולם. טרם היותו לאב ומנהיג של האומה היהודית, הוא נדרש לעמוד בעשרה מבחנים קשים ומייגעים בהם עמד בגבורה, בעוז ובנחישות, הוכיח והנחיל לנו את הדרך הארוכה אך הקצרה, הקשה אך בטוחה.

חיים ללא ניסיונות, ללא קשיים, אינם חיים. הקב"ה מעמידנו מעת לעת במבחנים כדי לרומם ולזכך אותנו. לכן כשתגיע שעת הניסיון, נזכור זאת ונשנן לעצמנו הלוך ושוב, אין לנו דרך אחרת מלבד עמידה בגבורה והצלחה כבירה.

נמצאים אנו בשעת מבחן עולמית ופרטית, תקופה קשה ועמומה, אין איש יודע מה יילד יום. כבניו של אברהם אבינו, יש לנו מורה, ומנהיג אשר סלל לנו הדרך, בדרך התורה נלך ולא נביט ימין ושמאל, ובעז"ה נתגבר ונצליח אכי"ר.