אאא

רבה הראשי של רוסיה, הגאון רבי בערל לאזאר שיגר מכתב תנחומים לבני משפחת הרב הראשי לשעבר של בריטניה, הרב יונתן זקס, שנפטר לאחר שחלה במחלה הקשה.

"אביכם ע"ה היה גדול בכל המובנים. היתה לו חשיבה מקורית ורעננה, הידע שלו היה מקיף ורחב, והוא ניחן בכושר הבעה נדיר. איש המעלה בתחומים רבים, איש אשכולות שהכל בו".

"והמעלה הגדולה ביותר שלו: "גדול תלמוד - שמביא לידי מעשה". הוא רתם את כל הגדלות הזו, את כל הכישרונות שהקב"ה חנן אותו בהם, כדי להביא את התורה לעם ישראל, להביא את היופי והעומק של דבר ה' לכל, גם לאומות העולם".

הוסיף הרב לאזאר להספיד את ידידו, "ואם כך הם הדברים לגבי התורה בכלל, אביכם זכה בזכות מיוחדת וגדולה בקשר הכל כך מיוחד ואישי שהיה לו עם הרבי מליובאוויטש, וכפועל יוצא מכך, להביא את דמותו, ובעיקר את תורתו, לאלפים ורבבות. וגם כאן, אביכם התחבר לקו של הרבי של "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה", ובשני המישורים, הוא צלל לעומק ה"גדול תלמוד" של הרבי, והביא את הרעיונות העמוקים של הרבי אל "לידי מעשה".

"בנאומיו ובשיעורים שלו, אביכם הביא את המסר הזה של הרבי, ההנעה לעשייה, לפעולה, ויחד עם זה הוא הצליח לגעת בעומקי תורתו של הרבי, ברעיונות הדקים והעדינים, וחיבר אותם עם העשייה, עם הקריאה לפעולה".

הרב הראשי של רוסיה הוסיף במכתב, "אני יכול לציין, שבכל פעם שפגשתי אותו, הוא התעניין מאוד במצב של יהדות רוסיה, ושמח מאוד לשמוע מהנעשה ומהניסים הגלויים שקרו במדינה זו".

"ימי חייו של אביכם, הינם התגלמות ההסבר על הפסוק מפרשת השבוע "ואברהם זקן בא בימים" - הוא בא עם כל הימים שלו, כל ימיו נוצלו במילואם. אביכם ניצל את הזמן להשפיע על כל העולם כולו, לא היה לו רגע לא מנוצל, כל רגע היה מלא אצלו בתוכן ובעשייה. אדם גדול, אבדה גדולה. אבדה גדולה לכם, כמשפחה, ואבדה גדולה לכלל ישראל".

יצוין, כי הרבה מכתביו וספריו של המנוח תורגמו לשפה הרוסית, והשאירו רושם חזק אצל כל הקוראים, ועם פטירתו, יוזמת הקהילה היהודית הדפסה מחודשת של כמה מספריו הפופולאריים.