אאא

כל החדשות מגיעות אלינו מסוננות, באמצעות סיפורים עם הטיות מסוימות. כל דבר שמספרים לנו, ניתן לספרו בצורה כזאת, שתשמש את האינטרסים של המספר ושל השומע, בהתאם למה שהם רוצים להאמין ולשמוע.

אנו נוטים להיאחז באמצעי התקשורת, שמציגים את החדשות בצורה הכי מתאימה לנו.

היום הרבה מהחדשות הן מזויפות - מה שנקרא "פייק ניוז" או "חדשות כזב". חדשות אלו מופצות בכוונה תחילה, לשם הטעיה. למרבה הצער, זה דבר, שמדינת ישראל והעם היהודי נאבקים בו במשך ההיסטוריה.

לבן היה מושפע מחדשות מזויפות, כי הוא רצה להאמין בהן. צבניו של לבן הם בין הספקים הראשונים בעולם של פייק ניוז. יעקב אבינו עובד עם לבן חמיו שנים רבות. לפתע לבן משנה את פניו כלפיו. מה קרה שם?

מסופר בתורה, שיעקב התעשר מעבודה קשה ומשיטות גידול הצאן המיוחדות שהמציא. הוא עשה ההסכמים עם לבן, כך שלבן יוכל לקצור רווח גדול משיטות אלו. ואז: "וישמע את דברי בני לבן לאמר לקח יעקב את כל אשר לאבינו ומאשר לאבינו עשה את כל הכבד הזה: וירא יעקב את פני לבן והנה איננו עמו כתמול שלשום".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הכלי יקר מסביר שברור שהסיפור שסיפרו היה שקר מוחלט. יעקב לא לקח מאומה ממה שהיה בבעלותו של לבן. הוא פשוט עבד קשה, ולקח את הצאן, שבגידולו היה מעורב, על פי הסכם ברור מאד. ולא זו בלבד, אלא אף הגדיל ושמר ללבן את רכושו. בני לבן אמרו שיעקב לקח את כל "התחכום" של לבן ואת כל "הרמאות והקומבינות" שלו, כי הם היו בטוחים, שיעקב לקח את התכסיסים והתחבולות של אביהם, והשתמש בהם נגדו.

המפרשים האחרים מסבירים כפשוטו, שלבן לא חשב הרבה, אלא קיבל את דברי בניו כפשוטם. הספורנו אומר, שלבן השתכנע מאותן אמירות של בניו ובלע את ה"פתיון", עד כדי כך, שיעקב יכול להבחין בקלות בשינוי שחל בלבן.

מדברים אלו נוכל לקבל תובנה כיצד עלינו להתמודד עם חדשות מזויפות.

לפני שנקבל כל ידיעה שהיא, עלינו האחריות לשאול את עצמנו, אם אנחנו מאמינים בה, כי היא עובדתית ואמינה. עלינו לבדוק, אם המספר מעביר מידע מדויק, או אם אנחנו מקבלים את הסיפור, בגלל שאנחנו רוצים להאמין בו.