אאא

כמעט בפי כול, שגורה כיום נוסחת המכירה של יוסף על-ידי אחיו, אבל עיון בפסוקים מראה כי לאחי יוסף לא היתה יד במכירה כמו שכתוב : "ויעברו אנשים מדינים סוחרים, וימשיכו ויעלו את יוסף מן הבור, וימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף".

יש לקרוא את הפסוקים ולהבין באופן ברור שהאחים לא מכרו את יוסף: “ויעברו אנשים מדינים סוחרים” – מי ומה הנושא? אנשים מדינים סוחרים. “וימשכו ויעלו” – מי עשה זאת? הנושא, כלומר, אנשים מדינים סוחרים. את מי משכו והעלו? את המושא, היינו “את יוסף מן הבור”. “וימכרו” – מי עשה זאת? הנושא, והוא – אנשים מדינים סוחרים. את מי מכרו? – את יוסף. למי מכרו “אנשים מדינים סוחרים” את יוסף? לישמעאלים. בכמה מכרו? בעשרים כסף.

הרשב"ם מסביר את הפסוק: ויעברו אנשים מדינים - ובתוך שהיו יושבים ואוכלים וממתינים לישמעאלים עברו מדינים אחרים, והעלוהו ומכרוהו לישמעאלים, ויש לומר שהאחים לא ידעו ומה שאמר (יוסף)'אשר מכרתם אותי מצרימה', רוצה לומר גרמתם, זהו עומק הפשט. (בראשית ל"ז, כ"ח).

ואם כן נשאלת השאלה למה חושבים שהאחים מכרו את יוסף, למה יוסף אומר לאחיו שהוא יוסף "אשר מכרתם אותי" ולמה אחרי שיעקב מת האחים מודאגים מההתייחסות של יוסף בגלל שהם מכרו אותו.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

התשובה היא שהאחים עמדו בצד כאשר הוא נמכר ע"י המדיינים. לא חשוב מי עשה את מעשה המכירה. הם גרמו לזה בכך שעמדו מן הצד והשאירו את יוסף בבור ובזה גרמו למכירה!

מי שעומד בצד ומשום כך נגרם נזק לשני אחראי כמו עושה הנזק בפועל ואולי אף יותר משום שהוא נותן את האפשרות והכוח להזיק! מי שמונע סיוע בעת מצוקה של "אחר" כמו במקרה שלנו עם אחי יוסף, הוא אחראי לתוצאה הסופית.

עלינו ללמוד מסיפור מכירת יוסף את האפקט – התוצאה הנוראה שיכולה לצאת מעמידה מן הצד, עיכוב מהושטת עזרה ועלות ההימנעות מעזרה לאחר. מי שעומד מהצד ולא נוקט עמדה הוא משתתף בעוול!