אאא

הגאון רבי שאול אלתר, דיבר בשיעורו השבועי על 'ויתרוצצו הבנים בקרבה', ועל הרצון של יעקב לצאת, כאשר רבקה הייתה עוברת ליד בית מדרש.

בין היתר, סיפר על האדמו"ר האמרי אמת מגור שהיה הולך לישון בשעה קבועה, וקם בשעה קבועה. כאשר היה קם לפני הזמן ושומע את קול הלימוד היה אומר: "בבית המדרש לומדים, ואני יושן כאן".

הגר"ש אלתר הסביר כי הוא היה צריך אומנם את שעות השינה שלו, אבל למרות הכל, כאשר עוברים ליד בית מדרש, הלב רוצה להיכנס פנימה.

העיד הגר"ש על עצמו כי היה עובר בדרך חזרה מהישיבה לביתו, היה עובר ליד ישיבה ספרדית שם היה סדר שלישי ארוך יותר, וכאשר שמע את קול הלימוד, רצה להיכנס פנימה ולהצטרף אליהם.