אאא

בסרטון וידאו נדיר שהגיע לידי 'כיכר השבת', נראה מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי, פוסק כי למרן החזון איש זיע"א יש דין של "מרא דאתרא" דארץ ישראל, וכי לא נראה לו שיש היום חכם שבכחו לחלוק על החזו"א.

  התיעודים הנדירים האחרונים >>

בסרטון, שצולם לפני כשמונה שנים, נראה הרה"ג רבי אורי טיגר, תלמידו ומקורבו הגדול של מרן הגר"ח קנייבסקי, שואל את הרב האם למרן החזו"א זצ"ל יש דין "מרא דאתרא" בבני ברק - משום שנתקבלו בה הוראותיו והולכים בה כפי פסקיו.

הרב טיגר הציג בפני שר התורה, אגרת אחת בה כתב מרן הגראמ"מ שך זצ"ל שבארץ ישראל יש לנהוג "בהרבה דברים" כפי פסקי החזון איש, ומרן ה'קהילות יעקב' זצ"ל כתב באחת האגרות שלו, "שלא יוכלו לסבול לעשות בעירו ובמקומו של החזון איש שלא כהוראתו".

ומאידך, בשו"ת 'אגרות משה' להגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל נשאל אודות אדם המוסר שיעורים בבני ברק ועולה לו מסקנתו דלא כהחזון איש, והוא חושש לפגיעה בכבודו של החזון איש, והשיב לו הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל שאין לו לחשוש מזה.

מרן הגר''ח קנייבסקי עם תלמידו ומקורבו הגדול הרב אורי טיגר
מרן הגר"ח קנייבסקי עם תלמידו ומקורבו הרב אורי טיגר
הגדלה

השיב על זה מרן שר התורה שב'אגרות משה' לא דיבר לענין "פסק למעשה", אלא שחולק עליו רק דרך לימודו. ולמסקנא, הכריע הגר"ח קנייבסקי, שלמרן החזון איש יש דין מרא דאתרא לא רק בבני ברק - אלא בכל ארץ ישראל.

אמנם, סיים ואמר, שאם קם חכם שבכחו לחלוק על החזו"א ומכריע שלא כמוהו, באמת יכול לחלוק - אלא שנראה לו שאין אחד כזה היום...

ויעויי' בהרחבה להלן, מתוך ספר "דרך איש" בהוצאת הרה"ג רבי אורי טיגר, בביאורים, ד"ה "ונתקבל כפוסק אחרון", שהביא בהרחבה בנושא עם המראי מקומות: