אאא

המחלוקת בחסידות סאמר בבני ברק: לאחר שבית הדין של בני ברק, הוציא לפני כשבועיים, צו מניעה כנגד אנשי הרב מייזליש, כעת, 'בית דין צדק - רמת בית שמש', ביטל את הפסיקה.

בית הדין בני ברק של הרב קרליץ, העומד בראשות הגר"ש רוזנברג, הוציא כאמור צו מניעה נגד אנשי הרב מייזליש, ובו הוראה חד משמעית שאוסרת עליהם להכנס למוסדות החינוך של סאטמר בבני ברק, כולל ת"ת, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, ובית הספר לבנות, ובנוסף נאסר עליהם לעשות שינוי כל שהוא שקשור לבית המדרש המרכזי.

חברי בית הדין בבית שמש הרבנים הגאונים; רבי אריה מרדכי רבינוביץ, רבי אשר שפירא ורבי מאיר שמעון בקר, ביטלו את החלטת בד"צ בני ברק.

לדברי הדיינים, "מקור צו המניעה שניתן ע"י בית הדין בבני ברק מנוגד להלכה, ואף נראה כי הוא הועתק מערכאות משפטיות שונות בעוונותיו הרבים".

עוד כותבים הדיינים, כי "בהתחשב בעובדה שמתפללי בית המדרש נגדם הוצא הצו מתפללים במקום ואף שולחים את בניהם ללמוד במוסדות החינוך במשך עשרות שנים, על כן הוצאת הצו הוא צו פינוי של ממש שניתן במעמד צד אחד בלבד, ללא שום סמכות הלכתית".

"העובדה שלצו המניעה של בית הדין בבני ברק, לא צורפה הזמנה מסודרת לצד הנתבעים, בפועל יוצא שמעלימים בבית הדין את זהותם של התובע באופן מחשיד ביותר, זאת בנוסף לכך שישנו תיק פתוח בערכאות משפטיות, ועל כן אין הנתבעים צריכים להתדיין עם התובעים עד שיצאו הם מעניין הערכאות מכל וכל".

הדיינים ממשיכים ומנמקים את דעתם ההלכתית בנושא ובסופו של דבר מחליטים כי "לאחר עיון בש"ס, בראשונים ובהלכה, ולאחר העיון במסמכים ובתיק שהוגשו, כי צו המניעה שהוצא ע"י בית דין צדק בבני ברק אין לו שום תוקף".

עוד הוחלט כי "כל מאן דבעי רשאי להמשיך ולהיכנס למוסדות החינוך בכל עת וזמן, להתפלל וללמוד, לשמור ולעשות ולקיים את דברי תלמוד תורה".