אאא

בחסידות סאטמר (מהר"א) גוברת הדריכות לקראת דרשתו ונאומו של האדמו"ר שצפוי להימסר הערב עבור חברי הקהילה בבני ברק, לרגל זאת חנוכה.

כזכור, בפעם הקודמת שבו נשא הרבי דברים הוא יצא בחריפות רבה נגד הגרח"צ מייזליש, וכינה אותו בשלל כינויים, והערב כאמור צפוי שוב הרבי לשאת דברים שיועברו בשידור חי בכל ריכוזי החסידות בארץ ובעולם.

יצויין ביממה האחרונה נחת בישראל לביקור מיוחד, בנו של האדמו"ר הרה"צ רבי חיים צבי טייטלבוים, שהגיע במיוחד בשליחותו של אביו לחזק ולרומם את הקהילה בבני ברק, והערב הוא אף צפוי לערוך את שולחנו בבניין התלמוד תורה, במהלכו ימסור אביו הרבי את דבריו.

בנו של הרבי אף צפוי לשבות בשבת הקרובה לשבת התאחדות וחיזוק בקרב חברי הקהילה בבני ברק, זאת בעיצומה של המתיחות עם אנשיו של הגרח"צ מייזליש שצפויים ככה"נ להחרים את ביקורו של בן האדמו"ר בטענה כי מדובר בנסיון להצר את צעדיו של ראש הישיבה ולחזק את הצד של הנהלת המוסדות, וכי בימים האחרונים מופעלים לחצים שונים על חלק מחברי הקהילה כדי שישתתפו בארועים השונים שיערוך בנו של הרבי.