אאא

בישיבת אורייתא החסידית ציינו את ימי החנוכה בשורת ביקורים של רבנים ואדמו"רים, שמסרו שיעורים בהלכה ובענייני החג.

בתחילת ימי החנוכה הגיע לביקור מיוחד האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחציר,  שערך את שולחנו לבחורי הישיבה ואף חילק להם מעות חנוכה כשעברו לפניו.

יום לאחר מכן הגיע לביקור בהיכל הישיבה חבר מועצת חכמי התורה וראש ישיבת 'אור החיים', הגאון רבי ראובן אלבז, שמסר שיעור בהלכה ובאגדה, בסיומו שוחח עם הבחורים וצוות הישיבה, ורקד עם הבחורים.

בהמשך ימי החנוכה הגיעו רבנים נוספים, בהם ה'מגיד מישרים' הרב מנשה רייזמן, שסחף את בחורי הישיבה בשיעור מרתק לעומק עניינו של החג, ומשמעויותיו על פי הפשט והדרש.