אאא

בחצר הקודש מעז'יבוז' נערך ביום חמישי האחרון מעמד הדלקת נר שמיני של חנוכה בהשתתפות קהל חסידים ואוהדים.

לאחר הדלקת הנרות ע"י הרבי שרו החסידים מניגוני החג, כשלאחר מכן ערך האדמו"ר את שולחנו לרגל 'זאת חנוכה', ולרגל יום ההילולא של חותנו הרה"צ רבי מתתיהו סאפרין זצ"ל, במהלכו עברו המשתתפים לפני הרבי לברכה ולאמירת 'לחיים', ולקבלת מעות חנוכה מידי הרבי.