אאא

בחצר הקודש סאסוב ערך הרבי את מעמד הדלקת נר חנוכה בכל יום מימות החג לעיני חסידיו בבית מדרשו.

לאחר ההדלקה נערך 'לחיים טיש' במהלכו נשא הרבי דברי תורה וחיזוק בענייני דיומא, ואף חילק מעות חנוכה לחסידים.

ביום חמישי האחרון לאחר מעמד הדלקת הנר השמיני של חנוכה, נערך ה'טיש' המרכזי לרגל 'זאת חנוכה' תוך שהרבי נושא דברי תורה לרגל היום המיוחד.